CO2-uitstoot in de Europese Unie met 10 procent gedaald in 2020

De CO2-uitstoot is in de Europese Unie afgelopen jaar met ongeveer tien procent gedaald. Dit bericht werd bekend gemaakt door  het Europese statistiekbureau Eurostat. Dit Europese statistiekbureau heeft hieraan toegevoegd dat het gaat om een eerste schatting. In 2020 zou Nederland een CO2 emissiereductie hebben gekregen van 8 procent volgens het Eurostat. Door de lockdowns die Europese landen het afgelopen jaar hebben doorgevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben grote gevolgen gehad voor de economie maar ook voor het verbruik van onder andere fossiele brandstoffen.

Minder productie en verkeer is minder CO2 emissie

Fabrieken draaiden minder productie en dat zorgde er voor dat er minder CO2 werd uitgestoten. Verder werden er ook minder goederen getransporteerd en werd er bovendien ook minder gebruik gemaakt van vliegtuigen en wegverkeer. Mensen gingen minder vaak reizen van en naar hun werk ten gevolge van het thuiswerken. Eurostat heeft in de berekeningen de  CO2 meegenomen die vrijkomt bij de productie van energie. Het gaat dan bijvoorbeeld om de CO2 die vrijkomt bij het verbanden van benzine, kolen of aardgas. Ongeveer vijfentwintig procent van alle broeikasgassen in de EU is uit deze bron afkomstig. In alle 27 lidstaten van de Europese Unie werd ten gevolge van de coronacrisis minder CO2 uitgestoten.