Particulieren kunnen vanaf maandag 4 januari 2021 subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto

Het is vanaf maandag 4 januari 2021 voor particulieren weer mogelijk om een subsidie van maximaal 4000 euro aan te vragen als men een volledig elektrisch aangedreven auto wil kopen. Het zogenaamde subsidieloket hiervoor is vanaf 9.00 weer open gegaan. Voor dit jaar zou het beschikbare bedrag al bijna volledig zijn verbruikt. Het restbedrag dat beschikbaar is gesteld door de overheid zou waarschijnlijk ook snel opraken. Er is ook weer subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van gebruikte elektrische auto’s. Die subsidie is 2.000 euro maximaal voor een gebruikte elektrische auto die door een particulier wordt aangeschaft. Daarvoor is een beschikbaar bedrag van 13,5 aan subsidies door de overheid opzij gezet. Dat bedrag is nog onaangeroerd. Dat zou betekenen dat voor 6.750 auto’s subsidie kan worden uitgekeerd.

Voorwaarden voor subsidie

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie op elektrische auto’s. Zo moet het koopcontract zijn afgesloten op 1 januari 2021 of daarna. Daarnaast mag de catalogusprijs van de gekochte elektrische auto niet hoger zijn dan 45.000 euro. Het bijzondere is dat met deze subsidie opnieuw haast is geboden bij de aanvraag. Je moet de aanvraag voor de subsidie zo snel mogelijk indienen. Er is namelijk nog maar een subsidie beschikbaar van totaal 1,1 miljoen euro. Dat zou betekenen dat slechts subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van 275 elektrische auto’s. Is de subsidiepot leeg dan heeft men dus wel een elektrische auto aangeschaft maar ontvangt men daarvoor geen subsidie.

Subsidiebedrag snel op

Voor het jaar 2021 was door de overheid in deze subsidieregeling 14,4 miljoen euro gereserveerd. Dat bedrag lag 4,4 miljoen hoger dan in het afgelopen jaar. In 2020 was het beschikbare bedrag al in 8 dagen verbruikt. Doormiddel van een doorschuifregeling werd de subsidie voor 2021 naar voren gehaald. In oktober werd hier echter een einde aan gemaakt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zij nam deze beslissing om de subsidiepot aanzienlijk snel begon leeg te lopen. Wanneer het restbedrag van de subsidiepot in 2021 is verbruikt zullen particulieren nog tot 2022 moeten wachten met de subsidieaanvraag. Dan kan men weer opnieuw subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto. In 2022 is de subsidiepot wel groter namelijk 18,3 euro. Daar staat echter tegenover dat de subsidie per verkochte elektrische auto 3.700 euro is in plaats van 4.000 euro.