In totaal 46.605 aanvragen voor derde aanvraagperiode voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in 2021

Inmiddels is de derde aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ingegaan. In de eerste week dat deze tegemoetkoming kon worden aangevraagd kwamen in totaal 46.605 aanvragen binnen bij het loket. Dat zijn ongeveer net zoveel aanvragen als bij de volledige eerste TVL-periode binnenkwamen bij het loket. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Door de coronacrisis hebben verschillende werkgevers financiële problemen gekregen. Een toenemend aantal werknemers heeft te maken met een terugloop in de omzet en marge.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Dat kan er voor zorgen dat ze niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De vaste lasten zijn voor ondernemers dan vaak een struikelblok. Deze lasten keren iedere maand of periode terug. Als een werkgever de vaste lasten niet kan betalen zullen de financiële problemen alleen maar verder oplopen en is de kans groot dat de onderneming na verloop van tijd failliet gaat. De overheid wil dit voorkomen. Vooral gezonde bedrijven moeten blijven voortbestaan tijdens de coronacrisis en daarna. Dat zorgt er ook voor dat de werkgelegenheid in stand wordt gehouden. Om die reden heeft de overheid de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ingevoerd. deze regeling wordt steeds vaker aangevraagd naar mater de coronacrisis zich voortsleept in Nederland. Hoe langer Nederland in de coronacrisis zit hoe meer ondernemers het moeilijk vinden om hun vaste lasten te betalen. Er zijn wel bepaalde voorwaarden waaraan ondernemers moeten voldoen om de TVL te kunnen ontvangen.

Voorwaarden

Zo moet een ondernemer per kwartaal minimaal 30 procent minder verdiend hebben dan over dezelfde periode een jaar eerder. Daarnaast moet een ondernemer in ieder geval 1.500 euro aan vaste lasten hebben. De maximale tegemoetkoming die een ondernemer kan ontvangen is 400.000 euro. Het loket voor het eerste kwartaal van 2021 werd op 15 februari geopend. Na een week stond de teller op ruim 46.000 aanvragen. Daarvan zijn al 19.000 aanvragen goedgekeurd. Deze ondernemers ontvangen in de komende week hun eerste voorschot. Dat voorschot is in totaal 160 miljoen euro bij elkaar opgeteld. In de eerste week van het huidige kwartaal werden net zoveel aanvragen ingediend als tijdens de volledige zomerperiode toen de eerste aanvraagperiode van kracht was. In die periode kwamen er 47.602 steunaanvragen binnen. In de vorige aanvraagperiode, vanaf oktober, kwamen er in de eerste week daarentegen nog maar 26.000 aanvragen binnen.