Werkgevers maken vaker afspraken over thuiswerken in cao in 2021

Door de coronacrisis is thuiswerken in Nederland veelvuldig ingevoerd. Het thuiswerken is maakte vaak onderdeel uit van de bedrijfsvoering op basis van de coronamaatregelen. Een groot aantal werknemers is gewend geraakt aan het thuiswerken en heeft er bovendien een geschikte werkplek voor gemaakt. De verkeersdrukte in de spits is afgenomen waardoor werknemers tijd besparen en werkgevers bovendien minder reiskosten hoeven te betalen. Verder is ook de CO2 emissie afgenomen. Dat zijn allemaal veel voordelen voor het thuiswerken. Een groot aantal werknemers heeft een ritme gevonden in het thuiswerken waardoor ook de productie thuis niet afneemt.

Collectieve arbeidsovereenkomsten en thuiswerken

Werkgevers en werknemers maken in collectieve arbeidsovereenkomst steeds vaker afspraken over thuiswerken. Eerder werden al meer afspraken gemaakt binnen bedrijven zelf over thuiswerken. Dit gebeurde tijdens werkoverleg of doormiddel van de ondernemingsraad. Door afspraken over thuiswerken in een collectieve arbeidsovereenkomst vast te leggen krijgen de afspraken een officieel karakter. Inmiddels is in 31 procent van de afgesloten cao’s een afspraak of meerdere afspraken vastgelegd met betrekking tot thuiswerken, dit heeft werkgeversvereniging AWVN uitgezocht op verzoek van de website NU.nl. Uit het onderzoek komt naar voren dat thuiswerken een belangrijk onderdeel vormt in het cao overleg.