Grote technische bedrijven maken onderling afspraken over personeel

De Amerikaanse krant The Wall Street Journal heeft documenten onder ogen gezien over een mededingingszaak die is aangespannen tegen technologiereuzen. De technologiereuzen zijn zeer grote wereldwijd opererende bedrijven die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van technologie. Technologiereuzen ontwikkelen technologieën en hebben daarvoor goed opgeleid personeel nodig. Dit personeel levert een belangrijke bijdrage voor de bedrijven op het gebied van het bedenken en implementeren van nieuwe technologieën.

Naarmate een personeelslid langer als ontwikkelaar bij een technologiereus werkzaam is wordt zijn of haar meerwaarde op de arbeidsmarkt groter. Dit zorgt er voor dat andere bedrijven via bijvoorbeeld headhunters of bureaus die gericht zijn op technisch recruitment proberen de medewerkers over te halen om over te stappen naar hun bedrijf.

Afspraken tussen technologiebedrijven
Technologiebedrijven zijn hierdoor bang dat de kennis van hun bedrijf wegvloeit naar andere bedrijven. Om dit te voorkomen zouden afspraken zijn gemaakt. Het gaat hierbij volgens The Wall Street Journal om bedrijven zoals Google, Appel, Intel en Adobe. Deze bedrijven zouden volgens de documenten die de krant onder ogen heeft gezien jarenlang onderlinge afspraken hebben gemaakt om een strijd over goed personeel te voorkomen. Een aantal topmannen zouden bij deze onderlinge personeelsafspraken betrokken zijn geweest. De namen die worden genoemd zijn onder andere Steve Jobs van Apple en Sergey Brin en Eric Schmidt van Google.

Deze topmannen hebben jarenlang geprobeerd om de vrede tussen de bedrijven te bewaren door afspraken te maken over personeel. Hierdoor hebben ze er voor gezorgd dat personeel niet eenvoudig kon overstappen naar een ander bedrijf. Daarnaast hebben deze grote technologiebedrijven er volgens de krant voor gezorgd dat grote loonstijgingen voor personeel werden voorkomen. Personeelsleden van de technologiereuzen voelen zich door deze afspraken benadeeld. Daarom hebben een aantal personeelsleden een rechtszaak aangespannen tegen hun werkgevers. In totaal eisen de werknemers 3 miljard dollar schadevergoeding. Het aantal personeelsleden dat een rechtszaak heeft aangespannen is 64.000. Verwacht wordt dat de zaak met een schikking zal worden afgerond. Hierdoor zal de situatie niet uitlopen op een rechtszaak. Een schikking zorgt er voor dat de grote bedrijven minder imagoschade oplopen. Als de situatie alsnog uitloopt op een rechtszaak zal de schade voor de grote bedrijven vermoedelijk hoger uitvallen dan de drie miljard euro die nu door de werknemers wordt geëist.

Reactie van Technisch Werken
Technologie is zeer  belangrijk voor een bedrijf. Het is daarom niet verwonderlijk dat technologiereuzen er voor willen zorgen dat hun technologie niet wegvloeit naar andere organisaties. Het maken van onderlinge geheime afspraken is echter juridisch niet juist. Een concurrentiebeding is in de meeste gevallen het enige wat bedrijven kunnen doen. Daarnaast moeten bedrijven er voor zorgen dat het personeel voldoende verdient en voldoende waardering krijgt. Door goede arbeidsvoorwaarden te bieden en het personeel uitdaging te geven kunnen bedrijven personeelsleden behouden.