Werkgevers- en werknemersverenigingen oneens over aanpak zzp-wet in 2016

Werkgevers en werknemers hebben zich de afgelopen maanden gebogen over de oplossingen die zijn bedacht voor zzp’ers. Het blijkt dat werkgeversverenigingen en werknemersverenigingen het behoorlijk oneens zijn over de manier waarop men op de arbeidsmarkt moet omgaan met zelfstandigen zonder personeel. Er moeten nieuwe regels worden ingevoerd maar er is veel onduidelijkheid. Op woensdag 30 november 2016 werd er een hoorzitting gehouden in de Tweede Kamer. Tijdens deze hoorzitting spraken op verzoek van de Tweede Kamer ook vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA)
Als men het over het vraagstuk omtrent zzp’ers heeft dan heeft men het over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie. Deze wet wordt ook wel afgekort met Wet DBA. Deze wet omvat strengere regels omtrent het inhuren van zelfstandigen zonder personeel. Er moet vooral meer duidelijkheid komen over de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vertrouwen in de wet al komen er steeds meer kritische geluiden van zowel werknemers als werkgevers.

Misbruik van de Wet DBA
Omdat er nog veel onduidelijkheid is heeft de staatssecretaris al beloofd dat de wet tot 2018 niet zal worden gehandhaafd. In een toelichting hierover gaf de staatssecretaris aan dat zzp’ers en bedrijven die bewust misbruik maken van de verruiming van de wet alsnog zullen worden bestraft. Hij noemde daarbij de termen “kwaadwillenden” en “echte valsspelers”. Volgens de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP zorgen de termen “kwaadwillenden” en “echte valsspelers” voor onduidelijkheid. Daarom willen deze organisaties dat tot 2018 helemaal niemand zal worden aangepakt op basis van de Wet DBA. Volgens Jeroen Lammers van VNO-NCW zorgt de huidige aanpak voor onvoldoende zekerheid om zzp’ers in te huren. Werkgevers zijn van mening dat de Wet DBA voor twee jaar lang in de ijskast gaat.