Werkgevers reageren op voorstel aanpassen transitievergoeding 2016

De Wet Werk en Zekerheid Wwz dient te worden aangepast. Dit vinden de werkgevers. Tijdens een debat in de Tweede Kamer op woensdag kreeg minister Asscher veel vragen over het nut en het doel van de Wwz. VVerschillende partijen hebben tijdens het debat hun zorgen uitgesproken over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid.  De politici die hun zorgen hebben geuit spreken niet alleen voor henzelf,  ze vertegenwoordigen een steeds groter deel van de arbeidsmarkt.

Werkgevers ontevreden over Wwz

Michaël van Straalen heeft als voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland eerder zijn bedenkingen uitgesproken over het nieuwe ontslagrecht dat voortvloeit uit de Wet Werk en Zekerheid. Het ontslagrecht vormt een onderdeel van de vorig jaar zomer ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz). Met name de transitievergoeding die doir de werkgever moet worden betaald als de werknemer na twee jaar dienstverband geen contractverlenging krijgt, stuit op weerstand. Ook als de de werkgever een werknemer twee jaar in de ziekte heeft zal de werkgever conform de huidige wetgeving een transitievergoeding moeten betalen. Van Straalen beloofde zijn punten namens de werkgevers in te brengen bij de Stichting van de Arbeid. Deze stichting is een overlegorgaan van werknemers en werkgevers.

Geen transitievergoeding bij ziekte?

Minister Asscher heeft al aangegeven dat hij het onredelijk zou vinden als werkgevers na twee jaar ziekte van een werknemer hem of haar nog een transitievergoeding zouden moeten betalen. Hij overweegt de Wwz op dit punt aan te passen. De werknemer hebben namens de vakbonden laten weten dat de werkgevers eerst met feiten en getallen moeten asnkomen alvorens er gepraat wordt over de wijziging van de Wwz.

Bouwend Nederland noemt de toezegging van Asscher slechts een pleister op de wond. Daarmee maskt Bouwend Nederland duidelijk dat dit de gevolgen van de Wwz iets beperkt maar de oorzaak van de problemen niet oplost. Veel werkgevers willen de transitievergoeding helemaal niet betalen en sluiten daardoor korter bepaaldetijdscontracten af dan twee jaar om zo het betalen van de transitievergoeding te vermijden.

Reactie van Technisch Werken

De Wwz is voor veel ondernemers een belemmering.  Ook voor werkzoekenden en flexwerkers pakt de wet ongunstig uit. Werknemers krijgen juist niet sneller een vast contract omdat bedrijven werknemers nog steeds niet snel kunnen ontslaan als het slecht gaat met het bedrijf. Ook het risico dat een bedrijf draagt in geval van zieke werknemers is enorm. Twee jaar lang ziekte doorbetalen en dan ook nog de verplichting hebben om werknemers op alle mogelijke manieren te laten reïntegreren.  Als een werkgever na de ziekteperiode ook nog een transitievergoeding moet betalen is alle redelijkheid zoek.