Wereldwijde CO2-emissie in de energieproductie afgevlakt 2019

De CO2-uitstoot door de productie van energie is wereldwijd in 2019 afgevlakt. Dit bericht werd dinsdag 11 februari 2020 bekend gemaakt door het internationale energieagentschap (IEA). Volgens de IEA is de energietransitie wereldwijd goed op gang. Deze organisatie ziet de cijfers van 2019 als een bewijs dat de energietransitie in de wereld langzaam maar zeker de CO2 emissie laat reduceren.

Volgens het IEA zouden de emissies van broeikasgassen de komende tien jaar aanzienlijk omlaag gebracht kunnen worden als de energietransitie doorzet. Net als in 2018 kwam de energiegerelateerde CO-uitstoot in 2019 uit op 33 gigaton. De wereldeconomie groeide het afgelopen jaar echter met 2,9 procent. Over het algemeen zorgt een economische groei er voor dat er ook meer energie wordt verbruikt.

Door de economische groei zou dus ook meer CO2 moeten worden uitgestoten tenzij er maatregelen worden genomen om de CO2 emissie te beperken. Deze maatregelen lijken nu te werken. Volgens Fatih Birol de uitvoerend directeur van het IEA moet er echter nog hard gewekt worden om de CO2 emissie wereldwijd verder omlaag te brengen.