Weinig nieuwbouwwoningen beschikbaar in 2018

De bouwsector in Nederland draait in 2018 op volle toeren. Toch neemt het aantal nieuwbouwprojecten in de woningbouw nauwelijks toe. Er is in Nederland sprake van een gespannen woningmarkt. Er is meer vraag naar woningen dan aanbod. In die situatie wordt er meestal meer aandacht besteed aan het bouwen van nieuwe woningen maar dat valt in 2018 wel tegen. Er is wel behoefte aan de bouw van nieuwe woningen maar er zijn verschillende remmende factoren. Een belangrijk probleem is het gebrek aan bouwgrond. Gemeenten doen moeilijk over het beschikbaar stellen van bouwgrond. Als er bouwgrond beschikbaar komt laat de bouw vaak nog wel even op zich wachten vanwege verschillende bouwprocedures en vergunningen.

Minder nieuwbouwvergunningen

In de afgelopen maanden zijn er minder nieuwbouwvergunningen verleend voor woningen. Het aanbod aan nieuwe woningen neemt af. Toch willen veel mensen op de woningmarkt graag een nieuwe woning hebben die voldoet aan de eisen van een energielabel A. Een energiezuinige woning is populair omdat mensen milieubewuster worden door de berichten over het klimaat in de media. Bovendien zorgt een energiezuinige woning er voor dat mensen geld kunnen besparen op hun energierekening. Steeds vaker kiest men voor een energiezuinige woning zoals een nulwoning, balanswoning of passiefhuis. Dergelijke woningtypen hebben een hoge kierdichtheid, een goede isolatie en vaak een eigen energievoorziening zoals een warmtepomp en zonnepanelen. Er moet echter bouwgrond beschikbaar worden gesteld om dergelijke woningen te bouwen. Er is echter nauwelijks bouwgrond beschikbaar omdat gemeenten geen grond beschikbaar stellen of omdat bepaalde gebieden te dicht bebouwd zijn. Naast de beperkte bouwgrond en de regeldruk vormt ook het gebrek aan materiaal en personeel een probleem.

Tekort aan personeel
Er staan op de arbeidsmarkt veel vacatures open voor bouwvakkers en installatiepersoneel. UNETO VNI de brancheorganisatie voor installatiepersoneel heeft het over een tekort van duizenden installateurs voor de komende jaren. Deze specialisten moeten overigens ook nog worden ingezet in de energietransitie die in gang wordt gezet voor het Nederlandse woonbestand. Dat zorgt voor een extra druk op de elektromonteurs en installatiemonteurs die momenteel een baan hebben. De installatiebranche blijft van groot belang voor de woningbouwsector zowel in de nieuwbouw als in de renovatie/ energietransitie.