Kies je voor bestaande bouw of nieuwbouwwoningen in 2018?

Er is voldoende vraag naar woningen. Vooral in de grote steden staat de woningmarkt onder druk. De vraag naar woningen is in Amsterdam bijvoorbeeld veel groter dan het aanbod. Dat zorgt er voor dat de woningmarkt in die omgeving overspannen is. In sommige landelijke regio’s is de vraag naar woningen veel minder groot. Daar staan woningen langer te koop. De woningmarkt is niet in balans er zijn grote verschillen tussen vraag en aanbod van woningen. De bouwsector draait op volle toeren om nieuwbouwwoningen te bouwen. Er worden steeds vaker klimaatneutrale woningen gebouwd zoals een nulwoning, een balanswoning of een passiefhuis. Deze woningen zijn voor een groot deel in staat om zelf in hun eigen energiebehoefte te voorzien.

Bestaande bouw of klimaatneutrale nieuwbouw?
Ten opzichte van deze nieuwe woningen zijn veel bestaande woningen niet interessant en bovendien te duur. De prijzen van bestaande woningen zijn voor veel woningzoekers niet interessant. Voor dezelfde bedragen kan men vaak een nieuwbouwwoning laten bouwen die volledig aan de eisen en wensen van de woningzoeker voldoet. Bovendien zijn de nieuwe huizen voordeliger op het gebied van energieverbruik. Als men een passiefhuis, nulwoning of een balanswoning laat bouwen voor het zelfde bedrag waar bestaande woningen voor te koop worden aangeboden dan doet men een goede investering voor de toekomst.

Energietransitie op komst
Op termijn zullen namelijk de bestaande woningen ook mee moeten gaan in de energietransitie. Dat betekend onder andere dat ze van het aardgas af moeten en op een andere manier moeten worden verwarmd. Ook in de elektriciteitsvoorziening moet vaak veel gebeuren op het gebied van zonnepanelen. Vergeet daarbij ook niet dat nieuwbouwwoningen meestal veel beter geïsoleerd zijn dan bestaande woningen. Vooral de kierdichtheid van passiefhuizen is goed. Deze woningen hebben bovendien ook veel minder koudebruggen waardoor het behaaglijker is om in deze passiefhuizen of nulwoningen te wonen.

Bestaande bouw minder aantrekkelijk
Consumenten eisen meer letten nu ook op energielabels van woningen. Een energielabel F of een energielabel G betekend dat er nog veel aan de woning moet worden gedaan om deze klimaatverantwoord te maken. Veel bestaande woningen zijn daardoor niet aantrekkelijk. Sommige bestaande woningen kunnen niet of nauwelijks een energietransitie ondergaan omdat dit grote investeringen vereist of omdat het bouwkundig niet mogelijk is. Verder is ook de locatie bepalend. Niet alle woningen mogen van zonnepanelen worden voorzien in het kader van het ‘beeld kwaliteitsplan’ van gemeenten.

Minder keuze op de woningmarkt
De keuze op de woningmarkt wordt beperkter. Veel gangbare woningen zijn in het afgelopen jaar al verkocht. Wat er overblijft zijn de duurdere woningen en de woningen waar nauwelijks vraag naar is omdat deze niet aan de behoeften voldoen van de woningzoekers in 2018. De beperkte keuze op de woningmarkt zorgt er voor dat er nog meer druk op de bouwsector komt te staan. Meer mensen willen een nieuwe woning laten bouwen. De bouwgrond is echter niet in elke gemeente beschikbaar. Dat zorgt er voor dat er knelpunten ontstaan op de woningmarkt.