Waarom is het klimaatakkoord 2015 zo belangrijk?

De verwachtingen voor de klimaattop in Parijs in december 2015 waren hooggespannen. Zowel vanuit de politiek als vanuit de wetenschap wet de druk flink opgevoerd op de onderhandelaars om tot een akkoord te komen over de aanpak van klimaatproblemen. De partijen die aan de onderhandelingen deelnamen hadden verschillende belangen. Grote vervuilers zoals China en Amerika dragen veel bij aan de CO2 uitstoot in de atmosfeer. Daarnaast zijn er verschillende kleinere landen die zich de kostbare installaties voor het zuiveren van de uitstoot van fabrieken niet kunnen veroorloven. Daardoor kunnen ook kleinere, armere landen verhoudingsgewijs veel bijdragen aan de uitstoot van CO2. De onderhandelingen in Parijs gingen voornamelijk om de reductie van de CO2 uitstoot. Hieronder kun je lezen waarom het zo belangrijk is om de CO2 uitstoot te reduceren.

Opwarming van de aarde
De verhoging van de CO2 uitstoot zorgt er voor dat het broeikaseffect wordt vergroot. CO2 wordt daarom ook wel een broeikasgas genoemd. De zon straalt door de ozonlaag heen naar de aarde en de aarde weerkaatst die warmte voor een deel weer terug de atmosfeer in. De broeikasgassen zorgen er echter voor dat de warmte slechts beperkt wordt doorgelaten en daarom in de atmosfeer blijft hangen met als gevolg dat de aarde opwarmt. Als deze opwarming doorgaat zullen verschillende landen de gevolgen daarvan merken. Landen met hoge temperaturen zullen te maken krijgen met nog hogere temperaturen waardoor uitdroging van de aardkost kan ontstaan. De Noordpool zal daarnaast gaan smelten waardoor er veel meer water in de oceanen komt.

Belangrijk voor Nederland
Ook voor Nederland is het belangrijk dat de CO2 uitstoot wordt verlaagd. Het smelten van de ijskappen heeft gevolgen voor de bescherming van de ‘Lage Landen’. De dijken zullen moeten worden verhoogd als het water in de zeespiegel stijgt. Ook andere deltawerken zullen moeten worden aangepast. Verder is het nog niet duidelijk welke schommelingen er zullen zijn in het wereldwijde klimaat. Ook in Nederland kunnen bijvoorbeeld meer stormen optreden of kan er sprake zijn van een toenemende neerslag waardoor het land door water verzadigd kan raken en oogsten zullen mislukken. Er is nog veel onzeker. Veel wetenschappers en politici roepen daarom op om maatregelen te nemen zodat het nageslacht niet voor grote problemen komt te staan.

KNMI onderstreept urgentie klimaatverbetering
Vlak voordat de klimaattop van start ging kwam het KNMI met een duidelijke waarschuwing. Volgens het KNMI is er sprake van een ‘Code Oranje” voor het klimaat. Als men het over kleurcodes heeft is geel meestal de zwakke alarmcode en rood de meest extreme. Code oranje zou daarom nog net de stap voor het meest grote alarm zijn dat men in de wereld zou kunnen geven op het gebied van klimaatverandering. De KNMI benoemde in haar waarschuwing eveneens de stijging van de zeespiegel en bovendien de stijging van het waterniveau van rivieren. Ook gaf ze aan dat er extremer weer kan optreden met toenemende hoeveelheden neerslag.

Klimaatakkoord is er toch gekomen
Ondanks vele sceptici is het klimaatakkoord er toch gekomen. Op zaterdag 12 december2015 is volgens sommigen geschiedenis geschreven. Er is een akkoord gesloten tussen de 195 deelnemende landen. In dit akkoord staan afspraken die er voor moeten zorgen dat de aarde niet sneller opwarmt en dat men op een gegeven moment net zoveel CO2 uitstoot als de aarde kan verwerken. Makkelijk was het niet om tot een akkoord te komen. De onderhandelingen werden met 1 dag verlengd. Nu is het nog maar de vraag wat de exacte tekst is van het akkoord en wat de maatregelen kunnen zijn indien een land zich niet aan de afspraken in het akkoord houdt.