Gevolgen van het klimaatakkoord 2015 voor Nederlandse bedrijven

Op zaterdag 12 december 2015 is er een wereldwijd akkoord gesloten. Dit is het zogenoemde klimaatakkoord dat er voor moet zorgen dat landen hun CO2 uitstoot gaan verlagen. De afspraken zijn bindend, dit houdt in dat alle landen zich moeten houden aan de afspraken in het klimaatakkoord, ook Nederland. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt te maken met een behoorlijke uitdaging. Verschillende bedrijven hebben de afgelopen jaren al stappen gemaakt om duurzamer te produceren.

Wat moet Nederland doen?
Concreet staat er niet in het klimaatakkoord voorgeschreven wat een land precies moet doen. De landen hebben een bepaalde mate van vrijheid om er voor te zorgen dat hun totale CO2 emissie wordt verlaagd. Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu geeft aan dat men in Nederland snel wat zal merken van de afspraken die uit de klimaattop van Parijs naar voren komen. Hij wijst naar de kolencentrales in Nederland. Volgens hem wil Europa binnen vijf jaar het grootste deel van de 280 kolencentrales sluiten. Dat zal volgens hem ook gevolgen hebben voor Nederlandse kolencentrales.

Milieu en maatschappelijk verantwoord produceren
Het klimaatakkoord wil groen energie rendabeler maken. Dit kan doormiddel van hervormingen van belastingen. Bedrijven die op een milieuonverantwoorde manier produceren zullen te maken krijgen met oplopende kosten voor hun productie. De consumenten die producten uit vervuilende fabrieken kopen zullen mee moeten betalen aan deze vervuiling.

Bedrijven die echter verantwoord met milieu omgaan kunnen worden gestimuleerd door bijvoorbeeld lagere belastingen. Dan worden die producten goedkoper en aantrekkelijker voor consumenten. Op die manier kan een overheid bedrijven dwingen om zich in te zetten voor milieubesparende maatregelen. Milieuverantwoord produceren heeft ook een maatschappelijk belang. Veel klanten willen graag een product aanschaffen waar ze volledig achter kunnen staan. Milieuvriendelijkheid is een belangrijk verkoopargument en koopargument geworden.

Zonnepanelen en andere voorzieningen
De prijs van zonnepanelen zal in Nederland waarschijnlijk nog verder gaan dalen. Dit gebeurd met subsidiemaatregelen of andere maatregelen waarmee de overheid de installatie van zonnepanelen gaat stimuleren. In de toekomst zullen zonnepanelen bij veel gebouwen standaard op de daken worden geplaatst.

Ook het gebruik van elektrische auto’s zal in de toekomst waarschijnlijk gaan toenemen. Dit zijn allemaal  belangrijke maatregelen waar bedrijven op in kunnen spelen. Bedrijven die zonnepanelen plaatsen zullen vermoedelijk een toename in de aanvragen voor zonnepanelen merken.