Opzeggen klimaatakkoord Parijs is nadelig is voor VS aldus Shell-topman

De Amerikaanse president Donald Trump is voornemens om zijn deelname aan het Klimaatakkoord van Parijs op te zeggen. Dit kan echter nadelige gevolgen hebben voor bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Deze waarschuwing werd uitgesproken op maandag 22 mei 2017 door Shell-topman Ben van Beurden. Zijn reactie werd gepubliceerd in de Britse zakenkrant Financial Times.

Schade voor Amerikaanse bedrijven
Volgens de topman zullen de Verenigde Staten zwakker staan als ze niet meer meedoen met het Klimaatakkoord. Daarnaast zullen de handelsakkoorden die de VS wil sluiten met andere landen ook in moeilijkheden komen. Verschillende bedrijven in Amerika zijn actief in de energietransitie. Dit houdt in dat ze bezig zijn met de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energiebronnen. Deze bedrijven verdienen juist geld met de energietransitie en hebben geen baat bij het schrappen van het klimaatakkoord.

Energietransitie
Ook Shell heeft plannen om de komende jaren meer te investeren in de energietransitie. De Verenigde Staten zijn voor Shell een belangrijk gebied. De VS vormt volgens de Shelltopman de grootste investeringslocatie op het gebied van energietransitie. Daarom vindt de topman het jammer als een groot aantal bedrijven op dit gebied een achterstand gaan krijgen in Amerika.

Akkoord van Parijs wordt zwakker
De overstap naar hernieuwbare energie zal volgens Van Beurden niet in gevaar komen als president Trump besluit het Parijse akkoord op te zeggen. Wel zal de overstap vertraging op kunnen lopen. Daarnaast is het ook een schadelijk effect dat het akkoord van Parijs zwakker wordt. Een wereldwijde maatschappelijke trend op het gebied van energietransitie kan echter niet door de VS worden gekeerd. Shell is echter van plan om zich wel te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarom gaat Shell de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Hiervoor worden concrete doelstellingen genoteerd.