Bedrijven moeten plannen indienen voor CO2-reductie in 2019

In het concept klimaatakkoord dat afgelopen vrijdag is gepresenteerd wordt geen CO2 taks benoemd. In plaats daarvan wordt gesproken over een soort boetesysteem die wordt ingevoerd voor de industrie. Als het klimaatakkoord van kracht wordt zullen bedrijven plannen moeten indienen waarmee ze de CO2 emissie van hun bedrijven gaan reduceren. De overheid heeft aangegeven dat de bedrijven die hiervoor de beste plannen indienen ook de meeste financiële steun zullen ontvangen. Als bedrijven niet goed presteren op dit gebied dan zal een boete worden opgelegd.

De overheid verwacht dat doormiddel van dit boetesysteem de bedrijven meer gestimuleerd zullen worden om maatregelen te nemen om de CO2 emissie te beperken. Het is natuurlijk de vraag of bedrijven daadwerkelijk met goede plannen zullen komen op dit gebied. Daarnaast is het natuurlijk ook de interpretatie van de beoordelaars of iets een goed plan is of niet. Dat biedt ruimte voor discussie. De overheid zal er daarom goed over na moeten denken hoe ze de bedrijven precies gaat sturen in dit proces.