Vraag naar olie blijft dalen na 2020

De vraag naar olie zal de komende tijd blijven dalen in de wereld. Door de coronacrisis was de vraag naar olie opnieuw afgenomen. De kans is groot dat de vraag in de oliemarkt nooit meer op het oude niveau zal terechtkomen als voor de coronacrisis. In de komende dertig jaar tijd zal de vraag naar olie alleen maar verder afnemen. Dit heeft BP afgelopen maandag bekend gemaakt. dit deed het olie- en gasbedrijf in een publicatie van haar vooruitzichten tot aan 2050. De kans is groot dat het verbruik van olie de komende tijd niet meer zal terugkeren op het niveau van voor de coronapandemie.

Er zijn een aantal verschillende toekomstscenario’s door BP in kaart gebracht. De wereldwijde vraag naar olie zou in het meest gunstige geval (voor de olieproducent) rond 2025 een stijging laten zien. Daarna zal de vraag afnemen tot een volume van ongeveer 10 procent onder het niveau van 2018. Dit is echter het eerste scenario dat door BP is geschetst. In een tweede scenario rekent BP erop dat overheden maatregelen zullen nemen waardoor de olieproductie en het olieverbruik zullen worden verminderd. Dit wordt gedaan om de wereldwijde CO2-uitstoot met 70 procent te verminderen. Daardoor zal de vraag naar olie verder onderuitgaan. In dit scenario zal de vraag naar olie in 2050 ruim de helft minder zijn dan in 2018.

Er is door BP een nog extremer scenario geschetst waarbij de CO2-uitstoot met 95 procent zal worden teruggebracht. Dat zorgt er voor dat de olieconsumptie met 80 procent omlaag gaat. Met name de toename van het elektrische vervoer en het effectievere gebruik van brandstoffen zal er voor gaan zorgen dat de vraag naar olie aanzienlijk omlaag wordt gebracht.