IEA verwacht dat de vraag naar olie zal dalen in 2017

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) zal de vraag naar olie in 2017 verder afnemen. Deze voorspelling heeft de IEA donderdag 11 augustus 2016 gepubliceerd in een maandelijks rapport over de ontwikkelingen in de oliehandel. Het energieagentschap verwacht dat de groei in de vraag naar olie zal dalen van 1,4 miljoen vaten ruwe olie per dag in 2016 naar 1,2 miljoen vaten per dag in 2017. Gemiddeld zal de vraag uitkomen op 97,5 miljoen vaten olie per dag. De voorspelling van de IEA is daardoor lager uitgevallen. In totaal is de verwachting dat de vraag naar olie 100.000 vaten olie per dag zal dalen in 2017.

Volgens de IEA zijn er verschillende oorzaken voor de daling in de vraag naar olie aan te wijzen. Deze factoren hebben te maken met de economische groei. De vooruitzichten voor de economische groei in 2017 zijn minder gunstig dan men eerder had aangenomen. Ook zal het aanbod van olie neemt de komende tijd verder toe. Het aanbod van olie zal op de markt naar alle waarschijnlijkheid harder groeien dan de vraag naar olie.