267 Cao’s voor 1,2 miljoen werknemers verlopen in 2020

In 2020 is de looptijd verstreken van 267 cao’s in Nederland waarbij nog geen nieuwe cao is afgesloten. Dat is een recordaantal volgens de werkgeversorganisatie AWVN. Totaal vallen ongeveer 1,2 miljoen werknemers onder de cao’s die zijn vervallen. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat zowel bedrijven als werknemers zich op andere zaken hebben gericht. Er zijn daardoor geen afspraken over nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden gemaakt terwijl de looptijd van een aantal cao’s zijn verstreken. Werkgevers en werknemers hebben niet of nauwelijks in groot verband overleg gevoerd over salarissen en andere arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zou het overleg tussen werkgevers en werknemers weer op gang zijn gekomen aldus de AWVN.

Als een oude cao is afgelopen en er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen zullen de oude cao-afspraken van kracht blijven. Dat hoeft niet altijd verkeerd te zijn voor de betrokken partijen. Toch is het goed om duidelijkheid te creëren over de arbeidsvoorwaarden. Een toenemend aantal bedrijven pakt op dit gebied de draad weer op. De onderhandelingen komen weer op gang. Er zijn bij bedrijven en bedrijfstakorganisaties als weer gesprekken ingepland. De nieuwe cao’s tonen echter wel een ander beeld dan de cao’s die zijn afgesloten voor de coronacrisis. Zo stijgen de salarissen minder hard dan de afgelopen periode.