Vraag naar olie zal stijgen in tweede helft 2015?

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) presenteerde dinsdag 10 februari 2015 nieuwe prognoses over de oliemarkt. Volgens het agentschap zal er de komende tijd een stijgende vraag naar olie op de markt ontstaan. Deze vraag zal naar verwachting meer toenemen dan het aanbod van olie op de markt. Hierdoor zal de olieprijs vermoedelijk gaan stijgen in de tweede helft van het jaar.

De afgelopen maanden is de prijs van olie meer dan gehalveerd. Dit kwam doordat het aanbod van olie op de markt veel meer toenam dan de vraag naar olie. De productie van olie werd in die maanden niet gereduceerd. Daardoor ontstond er een overschot aan olie op de markt ten opzichte van de vraag. Inmiddels wordt wereldwijd de olieproductie iets verlaagd. Daardoor zal volgens het IEA het overschot aan olie op de oliemarkt gaan afnemen.  Dit kan er voor zorgen dat de olieprijs weer zal stijgen.

OPEC en de Amerikaanse olie
In Amerika nam de olieproductie vooral toe de afgelopen maanden. Rusland en het oliekartel Opec besloten, als antwoord op de Amerikaanse olieproductie, de olieproductie te handhaven. Daarmee probeerden ze de concurrentie van olie uit de VS te remmen. Deze opzet is volgens de IEA niet geslaagd.

Olieproductie uit VS verlaagd
De olieproductie in Amerika is momenteel verlaagd. Dit komt onder andere door de stakingen die hebben plaatsgevonden bij personeelsleden die op olie-installaties werken. Amerika is een topproducent van zogenoemde schalieolie en zal dat de komende jaren blijven ondanks het feit dat de olieproductie in Amerika is verlaagd. Volgens de IEA zal de productie uit schalievelden in de VS oplopen tot 5,6 miljoen vaten per dag in 2020.

Olieproductie uit Rusland
De olieproductie in Rusland neemt af. Rusland heeft de komende tijd te kampen met problemen. De olieprijs is laag en daarnaast zijn er verschillende economische sancties die het marktaandeel van Rusland op de wereldwijde oliemarkt belemmeren. Bovendien heeft het land ook nog te maken met een valutacrisis. De olieproductie van Rusland zal de komende tijd niet toenemen, eerder zal Rusland te maken hebben met een afname van de olieproductie.

Olieproductie in OPEC-landen
De landen die behoren tot de OPEC hebben een moeizame tijd gehad. Olie is voor veel OPEC-landen het belangrijkste exportproduct. Als de prijs van olie daalt krijgen deze landen minder geld binnen. Hoe lager de inkomsten van de landen hoe slechter de economie van die landen er voor komt te staan. De OPEC-landen hebben de gevolgen van de dalende olieprijzen zeker gemerkt. De vraag is hoe lang dit nadelige effect zal doorwerken bij deze landen. In 2020 zullen de landen van de OPEC zo’n 36,2 miljoen vaten per dag produceren. De toename is dan 1,2 miljoen vaten is vrijwel volledig toe te schrijven aan de ontwikkelingen in Irak.

Reactie van Technisch Werken
De IEA maakt prognoses over de olieprijzen maar dit blijft voor een groot deel een gok. De politieke ontwikkelingen zijn wereldwijd zeer onstabiel. Rusland en het Westen staan weer op gespannen voet met elkaar. Ook in Irak heerst nog geen stabiliteit. Ondanks dat zijn veel landen wel van goede wil om oplossingen te bedenken voor de vele conflicten. Deze oplossingen hebben ook gevolgen voor de handelsbetrekkingen tussen landen. Omdat olie een belangrijk product is dat wereldwijd wordt verhandeld zal de prijs daarvan sterk afhankelijk zijn van de internationale politieke betrekkingen.