Voorzitter en CEO Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris voor verbod op sigaretten

De komende tien jaar zou er door de Britse regering een verbod moeten komen op sigaretten. Dat hebben de voorzitter en CEO van de Amerikaanse tabaksfabrikant Philip Morris aangegeven. In de Britse krant The Telegraph staat een citaat van CEO Jacek Olczak dat luid als volgt: “Wij zien een wereld zonder sigaretten voor ons” verder geeft de CEO aan “En hoe sneller sigaretten verdwijnen, hoe beter, voor iedereen.” De voorzitter van de tabaksfabrikant geeft aan dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt over een verbod op sigaretten in de toekomst. Voorzitter André Calantzopoulos is voorzitter van een deadline. Als er een deadline komt voor het verbod op sigaretten kunnen mensen makkelijker rekening houden met hun eigen doelstellingen op het gebied van hun rookgedrag.

Stoppen met roken stimuleren

Op zich verschilt het afbouwen en stoppen met het gebruik van sigaretten niet veel met het afbouwen van het gebruik van benzineauto’s. Vermoedelijk zal de verkoop van benzineauto’s in de toekomst worden beperkt en zelfs verboden. Mogelijk is er al vanaf 2035 een verbod voor de verkoop van benzineauto’s van toepassing in de Europese Unie. Voor rokers is er echter nog weinig duidelijkheid. Er is nog veel verwarring op het gebied van roken en rookgedrag. Toch is de kans groot dat roken op een gegeven moment geheel aan banden wordt gelegd. Voor rokers maar ook voor fabrikanten van tabak is er behoefte aan duidelijkheid. Veel rokers denken na over stoppen met het roken van sigaretten en andere rookwaar. Alternatieven voor roken zijn er wel maar veel rokers denken dat die alternatieven veel ongezonder zijn dan de conventionele sigaretten. Overheden zouden volgens Olczak meer moeten doen om mensen te overtuigen en voorlichting te geven op het gebied van stoppen met roken. Er zou ook naar de wetgeving moeten worden gekeken. Daarnaast zou het verbieden van de verkoop van sigaretten over tien jaar ook voor duidelijkheid zorgen.