Gemeente Veere overweegt verbod op roken onder werktijd in 2019

Op dit moment overweegt de gemeente Veere (Zeeland) om een verbod in te voeren waarmee roken onder werktijd niet meer toegestaan is. Er is in Nederland veel verdeeldheid ontstaan over roken onder werktijd. In het verleden werd roken maatschappelijk meer geaccepteerd dan tegenwoordig het geval is. Het is algemeen bekend dat roken kanker en andere ernstige ziektes kan veroorzaken waardoor er steeds meer discussie is ontstaan over de acceptatie van rookgedrag. Ook op de werkvloer kan roken tot discussie leiden. Gemiddeld nemen rokers per dag minimaal twee extra pauzes die ook wel rookpauzes worden genoemd. Collega’s die niet roken hebben deze extra pauzes niet en werken gewoon door.

Rookpauzes kosten tijd en geld
Niet alleen de extra rookpauze neemt tijd ook het naar buiten lopen en eventueel een jas aan doen neemt extra tijd in beslag. Bovendien moet men na de rookpauze het werk weer hervatten wat ook tijd kost. Met een rookpauze is een gemiddelde rokende werknemer minimaal een kwartier niet of nauwelijks productief. In de gemeente Veere wil men daarom bekijken of het mogelijk is om ambtenaren alleen buiten werktijd te laten roken. Op die manier kan de productiviteit van ambtenaren worden vergroot en kunnen ergernissen op de werkvloer worden voorkomen. Niet iedere niet-roker ergert zich overigens aan het aantal extra rookpauzes en daarnaast zijn er ook mensen die het niet durven te zeggen omdat het roken en rookgedrag nog steeds ingeburgerd is.

Verbod onduidelijk
Het is onduidelijk of het verbod op roken onder werktijd in de gemeente Veere er komt. De ondernemingsraad moet zich er eerst over buigen. De gemeente Veere staat op dit moment niet alleen in deze plannen. Verschillende werkgevers maken al een selectie van sollicitanten. Niet-rokers hebben dan de voorkeur boven mensen die roken. Dat is overigens geen discriminatie want roken valt niet onder de wetgeving omtrent discriminatie. Het wordt beschouwd als ongewenst gedrag door steeds meer werkgevers omdat het de productiviteit naar beneden haalt.

De tabaksindustrie onder vuur
De tabaksindustrie krijgt het overigens steeds lastiger. Kort geleden werd al bekend gemaakt dat er miljoenen dollars aan boetes zijn opgelegd in Canada. Deze boetes moeten worden betaald door grote tabaksfabrikanten. Daarnaast gaan steeds minder fondsen beleggen in de tabaksindustrie omdat het niet meer als maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt beschouwd wanneer men investeert in bedrijven die kankerverwekkende producten op de markt brengen.