Vestiging buitenlandse bedrijven in Nederland wordt gestimuleerd vanaf 2017

Hoewel de kabinetsonderhandelingen begin oktober 2017 nog niet geheel zijn afgerond wordt zo langzamerhand duidelijk waar de onderhandelingspartijen het wel over eens zijn. Zo is duidelijk geworden dat de nieuwe regering zal inzetten op duurzaam produceren en het reduceren van de CO2 emissie. Dat is een logische stap als je kijkt naar de internationale afspraken die er zijn gemaakt met betrekking tot het milieu. Handel is voor een doorvoerland als Nederland van groot belang. Daarom zal Nederland ook internationaal bekend moeten staan op het gebied van duurzaamheid en milieubewustheid. Het kabinet zal waarschijnlijk een CO2 belasting gaan invoeren. Daarnaast gaan ook de belastingen voor bedrijven veranderen. Een belangrijke beslissing van het kabinet is dat er meer buitenlandse bedrijven zich in Nederland moeten gaan vestigen.

Meer buitenlandse bedrijven in Nederland
De nieuwe regering van Nederland hoopt dat er meer buitenlandse bedrijven zijn die er voor kiezen om zich in Nederland te vestigen. Daarvoor moet het ‘bedrijfsklimaat’ in Nederland wel veranderen. Zo moeten de belastingen veranderen. Het nieuwe kabinet is van plan om de winstbelasting te gaan verlagen van 25 naar 21 procent. Daarnaast gaat het lage tarief voor de eerste 200.000 euro aan winst gaat naar beneden van 20 naar 16 procent. Bovendien wordt ook de dividendbelasting afgeschaft. Deze maatregels zal vooral voor buitenlandse bedrijven interessant zijn.