Brievenbusfirma’s worden aangepakt vanaf 2017

Het nieuwe kabinet wil graag dat er meer buitenlandse bedrijven zich gaan vestigen in Nederland. Daarvoor worden verschillende wetten en regels aangepast. Het nieuwe kabinet is van plan om de winstbelasting te gaan verlagen van 25 naar 21 procent. Dit moet buitenlandse bedrijven aantrekken om zich in Nederland te vestigen.

Brievenbusfirma’s
Brievenbusfirma’s zijn bij het nieuwe kabinet echter niet populair. Het nieuwe kabinet wil dat de brievenbusfirma’s hard worden aangepakt. Een brievenbusfirma is een benaming die wordt gebruikt voor bedrijven die zich ‘op papier’ vestigen in een ander land om de belasting in hun eigen land te ontwijken. Een brievenbusfirma is dus in handen van een buitenlands bedrijf maar ontplooit in het land waarin deze organisatie zich heeft gevestigd als brievenbusfirma geen activiteiten. Een brievenbusfirma is dus een soort doorgeefluik. Bedrijven die zich willen vestigen als brievenbusfirma moeten daarvoor een speciale vergunning aanvragen. Deze vergunning wordt door de DNB onder de wet toezicht trustkantoren (WTT). Het is wettelijk verboden om een brievenbusfirma te besturen zonder dat daarvoor een geldige vergunning is verstrekt.

Aanpak brievenbusfirma’s
Het nieuwe kabinet wil echter de huidige werkwijze met betrekking tot de vestiging van buitenlandse brievenbusfirma’s aanpakken. Dit wil het nieuwe kabinet onder andere door extra belasting te heffen op royalty’s en rente van deze brievenbusfirma’s.