Wat is een brievenbusfirma?

Brievenbusfirma is een benaming die wordt gebruikt voor bedrijven die een postadres aanmaken in een land met een voor hun bedrijf gunstiger belastingklimaat. Men spreekt dan ook wel over het vestigen van een brievenbusfirma in een ‘belastingparadijs’. Door een brievenbusfirma in een belastingparadijs onder te brengen proberen bedrijven belastingen te ontwijken. Naast de benaming brievenbusfirma wordt ook wel het woord brievenbusmaatschappij gebruikt. Met beide woorden wordt in de praktijk hetzelfde bedoelt.

Brievenbusfirma is geen echte vestiging
Brievenbusfirma’s of brievenbusmaatschappijen zijn eigenlijk alleen postadressen vandaar de naam brievenbusfirma. De bedrijven hebben feitelijk geen echte vestiging geopend in het land waar zij hun brievenbusfirma hebben ondergebracht. Kenmerkend voor een brievenbusfirma is dat het dus gaat om een constructie die alleen bedoelt is om te profiteren van een gunstig belastingklimaat.

Aanpak brievenbusfirma’s
Een brievenbusfirma levert het land waarin deze firma is ondergebracht niet of nauwelijks voordelen op. Er is geen sprake van een fysieke vestiging van het bedrijf dus er is geen toename in de werkgelegenheid of van het gebruik van een kantoorcomplex of utiliteitscomplex. Daarnaast is het voor de internationale verhoudingen vaak ongewenst als bepaalde landen brievenbusfirma’s toestaan en andere landen merken dat ze hierdoor belastingen mislopen. Daarom worden brievenbusfirma’s steeds harder aangepakt.

Aanpak brievenbusfirma’s in Nederland
Ook in Nederland wordt het steeds moeilijker om als buitenlands bedrijf een brievenbusfirma of brievenbusmaatschappij op te richten. Bestuurders van bedrijven die een brievenbusfirma in Nederland willen onderbrengen moeten een vergunning van DNB hebben. Deze vergunning zal moeten worden verstrekt onder de wet toezicht trustkantoren (WTT). Er is online een register te vinden van trust vergunningen op de website van DNB.