Fraude bij producten van Japanse staalproducent Kobe Steel geconstateerd in 2017

De Japanse staalproducent Kobe Steel heeft aangegeven dat er is gefraudeerd met gegevens over aluminiumproducten en koperproducten. Door het sjoemelen met gegevens over deze producten leek het er op dat de producten aan de eisen van hun klanten voldeden terwijl dit feitelijk niet het geval was. Dit werd bekend gemaakt door het Het Financieele Dagblad.

Kwaliteit van staalproducten
Door het sjoemelen met de gegevens kregen de afnemers een verkeerde indruk van de levensduur en de maximale kracht die het staalproduct kan verdragen. Kobe Steel heeft niet bekend gemaakt aan welke metaalverwerkende bedrijven gefraudeerde producten heeft verkocht. Het Financieele Dagblad geeft echter aan dat het zou gaan om zo’n tweehonderd afnemers.

Controle op metaalproducten
Metaalproducten worden vaak steekproefsgewijs geïnspecteerd. Tijdens een inspectie van de producten die door Kobe tussen september 2016 en augustus dit jaar zijn verscheept zou de fraude zijn opgevallen. Kobe Steel geeft aan dat de fraude nog niet heeft geleid tot veiligheidsproblemen. Kobe gaat verder onderzoek doen naar de effecten van het sjoemelen op de kwaliteit van de producten.