Nieuwe kabinet wil CO2 belasting invoeren vanaf 2017?

Langzaam maar zeker lekt er steeds meer informatie uit over deformatie van het nieuwe kabinet. Het word duidelijk dat het nieuwe kabinet ook duurzaamheid en milieu een belangrijke rol laat spelen in het regeerbeleid. CDA, ChristenUnie, VVD en D66 willen in het nieuwe kabinet er voor zorgen dat bedrijven zo groen mogelijk gaan produceren. Hoe ze dat precies willen gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Wel is duidelijk dat er een soort belasting zal worden ingevoerd waarmee bedrijven een financiële prikkel krijgen om duurzaam te produceren. Deze belasting krijgt de naam CO2 belasting.

CO2 broeikasgas
Het broeikasgas CO2 is in belangrijke mate de veroorzaker van de opwarming van de aarde. De CO2 in de atmosfeer zorgt er voor dat de warmte die vanaf de aarde in de atmosfeer komt niet meer uit de atmosfeer verdwijnt. In plaats daarvan zorgt de CO2 ‘deken’ over de aarde er voor dat de warme lucht aanwezig blijft. De aarde wordt warmer en dit klimaateffect heeft grote gevolgen voor gebieden zoals de poolkappen maar ook voor gebieden die door de opwarming in woestijnen dreigen te veranderen.

CO2 belasting
Wereldwijd stimuleren overheden hun burgers en de bedrijven om minder CO2 uit te stoten. Dit kan eigenlijk grofweg op twee manieren gerealiseerd worden namelijk door te belonen en door te straffen. Belonen gebeurd vaak in de vorm van een subsidie. Bedrijven die minder CO2 willen uitstoten kunnen dan geld van de overheid ontvangen om technische en andere maatregelen te treffen waardoor de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. De andere stimulans is het straffen van bedrijven die hun CO2 uitstoot niet of nauwelijks reduceren. Dit kun je een vervuilingstaks noemen en als deze vervuilingstaks specifiek is gericht op het reduceren van de CO2 emissie dan zou je kunnen spreken van een CO2 belasting.

Nieuw Energieakkoord
De manier waarop de CO2-belasting wordt ingevoerd is nog onduidelijk. Ook de exacte vorm van deze belasting op vervuiling is nog niet helder. Er zal een nieuw Energieakkoord moeten worden gesloten waarin ook dit onderwerp een plek krijgt. Wel wordt duidelijk dat bedrijven meer moeten gaan betalen als ze meer CO2 uitstoten. Kortom hoe hoger de CO2 emissie hoe hoger het bedrag dat bedrijven aan de staat moeten betalen. Naast de CO2 belasting is ook duidelijk dat het nieuwe kabinet de kilometerheffing voor het vrachtverkeer wil verhogen. Daarnaast zal ook de energiebelasting omhoog gaan. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels met betrekking tot het milieu worden ingevoerd. Een deel van de nieuwe wetten en regels zal pas in 2019 van kracht gaan.