Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor veel verzet onder zzp’ers in 2023

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ov die de overheid wil invoeren onder zelfstandigen zonder personeel stuit op veel verzet onder de zzp’ers. In Nederland neemt het aantal zzp’ers aanzienlijk toe. De populariteit van zzp’ers zorgt echter ook voor problemen. Dat bleek onder andere uit de coronacrisis toen veel zzp’ers onvoldoende inkomsten kregen en alsnog bij de overheid hun hand moesten ophouden voor een soort compensatie. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is uiteraard noodzakelijk omdat financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid enorm groot zijn.

Premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering is echter behoorlijk hoog. Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University geeft aan dat er weinig animo is voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering onder zzp’ers. Voor de minister kan de invoering van de verplichting behoorlijk lastig worden. De huidige situatie is echter ook niet wenselijk. Omdat veel zzp’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben kunnen ze geen aanspraak maken op een vangnet als ze ziek worden of om een andere reden arbeidsongeschikt raken. De overheid heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe de nieuwe situatie er uit moet komen te zien. Het kabinet wil dat de nieuwe regeling uitlegbaar, uitvoerbaar en betaalbaar moet zijn. Daarnaast moet de regeling tijdig worden ingevoerd.

Verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid

Met name in de bouw, het onderwijs en de zorg zijn veel zzp’ers actief. Er zijn verschillende redenen waarom iemand als zzp’er gaat werken. Vaak heeft de voorkeur voor flexibiliteit en afwisseling er voor gezorgd dat iemand zzp’er wil gaan worden. Daarnaast hopen zzp’ers ook meer geld over te houden. Op dit moment heeft Nederland 1,24 miljoen zelfstandigen. Vlak voor de coronacrisis waren er nog een miljoen zzp’ers.  zijn. Van deze zzp’ers is naar schatting 20 procent verzekerd. De arbeidsmarkt is volgens minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de toename van het aantal zzp’ers uit balans geraakt. Om die reden moet de overheid maatregelen nemen. De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet een bijdrage leveren aan het vangnet voor zzp’ers die arbeidsongeschikt raken.