Verlening olieproductiebeperking OPEC en Rusland definitief akkoord tot eind 2018

Oliekartel OPEC heeft in samenwerking met een aantal andere olieproducerende landen afgesproken dat de huidige beperking in de olieproductie zal worden verlengd. Ook Rusland heeft hier mee ingestemd. Dit werd gisteren al bekend gemaakt. De afspraak over de verlening van de olieproductiebeperking werd op een bijeenkomst in Wenen vastgelegd. Er zijn ook andere landen die zich bij de productiebeperking hebben aangesloten terwijl ze dat eerder niet deden. Zo hebben ook Libië en Nigeria zich aangesloten bij de deal. Dat is iets wat nog niet eerder was gebeurd.

Olieproductiebeperking
Momenteel loopt er nog een productiebeperking tot eind maart 2018. Deze productiebeperking zal nu gaan doorlopen tot het einde van 2018. De belangrijkste olie-exporterende landen nemen deel aan de beperking van de olieproductie. Na de vergadering werd een perseconferentie gehouden. De minister van olie van Saudi-Arabië is positief gestemd over de overeenkomst. Hij zei dat de samenwerking met andere landen goed verloopt en dat ze “schouder aan schouder” staan. De Russische ambtsgenoot heeft ook aangegeven dat de partijen er inderdaad uit waren gekomen. Rusland liet echter wel lang op zich wachten. De andere leden van de OPEC hadden al ruim voor de vergadering aangegeven dat ze de productieverlaging zouden willen verlengen. Rusland liet veel landen nog in onzekerheid op dit gebied.

Energietransitie
Met de beperking van de olieproductie hopen de partijen er voor te zorgen dat de olieprijs verder zal herstellen. Er is namelijk in de hele wereld sprake van een overschot aan olie. Dit komt omdat de vraag naar olie nog niet sterk stijgt. De wereldwijde energietransitie die plaats vind op basis van het klimaatakkoord van Parijs heeft ook een negatieve uitwerking op de oliebranche. Er wordt door de energietransitie namelijk overgeschakeld op duurzame energiebronnen in plaats van fossiele energiebronnen waar aardolie een voorbeeld van is. Aardolie wordt daardoor steeds minder belangrijk in de energiesector maar duurzame energiebronnen worden juist alleen maar belangrijker.