Voorlopig akkoord over verhoging olieproductie door OPEC en Rusland op 22 juni 2018

Tijdens onderhandelingen zijn vertegenwoordigers van oliekartel OPEC en een aantal andere grote olieproducerende landen met elkaar tot overeenstemming gekomen over het verhogen van de olieproductie. Hierover is een voorlopig akkoord bereikt. Het is nog onduidelijk of er een definitief akkoord komt over de verhoging van de olieproductie. Afgelopen nacht werden onderhandelingen gevoerd waarbij de spanning duidelijk merkbaar was. De olieminister van OPEC-lid Iran is tijdens de onderhandelingen tussentijds weggelopen.

Desondanks werden de olieministers het eens over een verhoging van het olieproductieplafond. Dit productieplafond zou moeten worden verhoogd met een miljoen vaten. Als deze verhoging daadwerkelijk wordt doorgevoerd zal de daadwerkelijke productie vermoedelijk met 600.000 vaten olie worden verhoogd. Dit heeft te maken met het feit dat een aantal OPEC-landen helemaal niet in staat zijn extra olie te produceren. Er zijn verschillende leden van de OPEC die een hogere olieproductie willen afspreken. OPEC-lid Saudi-Arabië en niet-OPEC-lid Rusland hebben gezamenlijk de wens uitgesproken dat de olieproductie omhoog moet. Ook Amerika heeft eerder aangegeven dat ze voorstander is van de productieverhoging op de oliemarkt hoewel Amerika niet meedoet aan het overleg hierover.