Verhuurders van duurzame woningen mogen vergoeding vragen aan huurders vanaf 01-09-2016

Vanaf 1 september 2016 mogen verhuurders  van duurzame woningen een vergoeding vragen aan de huurders. Het gaat hierbij om het verhuren van woningen die zo zijn verbouwd dat de energiekosten nul of praktisch op nu uitkomen voor de huurders. De huurders kunnen door de investeringen van verhuurders te maken krijgen met zulke duurzame woningen dat ze niet of nauwelijks meer kosten maken op het gebied van energie. Deze duurzame woningen worden ook wel (bijna) nul-op-de-meterwoningen genoemd. Deze woningen zijn voorzien van energiebesparende maatregelen.

Daarnaast zijn in deze woningen ook voorzieningen geplaats die er voor zorgen dat er energie wordt opgewekt. Deze energie kan worden gebruikt in de woning zelf of worden terug geleverd op het energienet. Deze technische oplossingen zorgen er niet alleen voor dat de woning duurzamer en milieuvriendelijker is. De voorzieningen leveren namelijk ook een aanzienlijke kostenbesparing op voor de gebruikers of huurders van de woning. Die hebben namelijk een veel lagere energierekening door alle duurzaamheidsvoorzieningen.

Voorbeelden van energiebesparende voorzieningen
In het Energieakkoord zijn in 2013 afspraken vastgelegd over de energiezuinigheid van huurwoningen. Voor sociale huurwoningen is vastgelegd dat die in 2020 gemiddeld een energielabel B moeten hebben. Daar is nu echter nog lang geen sprake van daarom moeten woningbouwcorporaties in Nederland op grote schaal renoveren. Er worden verschillende energiebesparende voorzieningen aangebracht zoals zonnepanelen en zonneboilers maar ook warmtepompen en extra isolatie behoren tot energiebesparende maatregelen. Al deze voorzieningen vereisen een investering van de verhuurders.

Investering
Woningcorporaties en andere organisaties die woningen verhuren doen investeringen in hun woning als deze worden geïsoleerd en worden voorzien van zonnepanelen en andere voorzieningen die gericht zijn op het winnen van hernieuwbare energie. Deze investeringen lopen al snel op tot duizenden euro’s per woning. Daar zien de verhuurders echter niet van terug. De huurders echter wel want die hebben een lagere energierekening.

Vergoeding
Vanaf 1 september 2016 is het echter mogelijk dat verhuurders een vergoeding vragen aan huurders als deze van een huurwoning gebruik maken met zulke goede duurzaamheidsvoorzieningen dat de energierekening zeer laag is. Met deze vergoeding kunnen de verhuurders van de woningen de investeringen die zij hebben gedaan in hun huurwoningen terugverdienen. Het is echter niet bekend wat de exacte hoogte is van het bedrag dat de verhuurders kunnen vragen van de huurders van duurzame woningen.

Daarnaast geeft de overheid aan dat de huurder en de verhuurder van de woning het samen eens moeten worden over de hoogte van het bedrag. Minister Stef Blok van Wonen gaat op verzoek van de Tweede Kamer nog een regeling uitwerken waardoor de huurder de garantie gaan krijgen dat hun woonlasten niet te veel gaan stijgen. Ze moeten niet meer gaan betalen aan de verhuurders dan datgene wat ze besparen met de energiebesparende voorzieningen.