Meldpunt Energiealarm ontvang ruim zevenhonderd van bezorgde huurders in 2018

De Woonbond heeft afgelopen september 2018 het Meldpunt Energiealarm open gezet. Op dit meldpunt kunnen huurders onder andere vragen stellen of klachten melden met betrekking tot hun energielasten. Marcel Trip de woordvoerder van de huurdersbelangenvereniging heeft aangegeven dat vooral huurders en mensen die lagere inkomens hebben te maken krijgen met een aanzienlijke toename in hun energielasten. De energielasten zullen in 2019 nog verder omhoog gaan omdat de belasting op aardgas omhoog gaat.

Op het Meldpunt Energielasten zijn inmiddels meer dan zevenhonderd meldingen van bezorgde huurders binnen gekomen. Volgens Trip maken veel huurders zich zorgen “omdat ze de rekening steeds verder zien stijgen, terwijl ze zelf niet gaan over het verduurzamen van hun woning”. Daarom zouden verhuurders meer moeten doen voor de verduurzaming van woningen. Ongeveer 44 procent van de mensen die contact opneemt met het Meldpunt Energiealarm heeft nog een huurwoning van enkel glas.

Ongeveer tachtig procent heeft aangegeven een slecht geïsoleerde woning te huren aldus Trip van de Woonbond. Deze huurders kunnen zelf hun woning niet verduurzamen omdat de woning niet van hun is. daarom zijn ze aangewezen op de verhuurder. De verhuurder moet daarom volgens de Woonbond gedwongen worden om de huurwoning(en) te verduurzamen.