Huurders in 2017 vaak minder tevreden over woning dan kopers

Woningeigenaren zijn vaak meer tevreden over het woongenot dan huurders van een woning. Dit komt naar voren uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over het algemeen zijn de meeste huishoudens in Nederland wel tevreden over de woning die ze bewonen. In totaal is 77 procent van de huurders tevreden over hun huurhuis. Van mensen die een eigen woning bewonen is 94 procent tevreden.

Het valt op dat  in grote steden zoals Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam huishoudens minder blij zijn met hun woning en woonomgeving dan bewoners in overige gemeenten. Dat heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het feit dat in grote steden meer mensen in een appartement, portiekwoning of flat wonen dan in andere delen van Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn bewoners van een meergezinswoning minder tevreden met hun woning dan bewoners van een eengezinswoning.

Woningeigenaren vinden het vooral belangrijk om lage woonlasten te hebben. Hoe lager de woonlasten zijn hoe groter hun tevredenheid over de woning. In totaal geeft 95 van de eigenaren van een woning met lage woonlasten aan tevreden te zijn tegenover 92 procent van huiseigenaren met hoge woonlasten. Volgens het CBS is dit bij huurders van woningen andersom.