Uitzendbureaus hebben veel vacatures maar nauwelijks sollicitanten medio 2018

Het is voor uitzendbureaus in 2018 niet moeilijk om vacatures te ontvangen van opdrachtgevers. Uitzendbureaus in de techniek en bouw kunnen rekenen op vacatures op alle niveaus. Zo zijn er opdrachtgevers die vacatures uitzetten voor middenkaderpersoneel, leidinggevenden en uitvoerende technici. Vooral in de bouw en in de werktuigbouwkunde blijkt er een tekort aan ervaren vakkrachten te zijn ontstaan.

BBL en VCA
Uitzendbureaus die bemiddelen voor deze vacatures kunnen ook uit hun bestaande netwerk nauwelijks nog geschikte kandidaten halen. Dat zorgt er voor dat uitzendbureaus meer tijd en geld besteden aan het ontwikkelen van nieuwe vakkrachten. Veel uitzendbureaus werken samen met opleidingsinstituten en bieden BBL opleidingen of verstrekken certificaten zoals het VCA certificaat om hun sollicitanten te helpen aan een baan. Op deze manier levert de uitzendbranche een bijdrage aan de arbeidsmarkt die steeds meer op slot lijkt te zitten.

Flexkrachten
Flexibel personeel blijkt nog steeds nodig op de arbeidsmarkt alleen worden veel technische krachten op de duur overgenomen op basis van een vast contract. Dat is een positieve ontwikkeling omdat er meer zekerheid ontstaat voor technici. Toch is de arbeidsmarkt in de techniek dynamisch. Dat zorgt er voor dat er in deze sector altijd een bepaalde hoeveelheid flexibele arbeidskrachten nodig zijn zoals uitzendkrachten. De uitzendbranche moet nu zelf oplossingen bedenken omdat het aanbod aan flexkrachten en werklozen zo beperkt is.