Veel vraag maar nauwelijks aanbod op de technische arbeidsmarkt in 2019

Er is in 2019 veel vraag naar technisch personeel op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de grote hoeveelheid vacatures die door technische bedrijven worden open gezet. Het aanbod aan technisch personeel blijft echter achter waardoor een vergelijkbare situatie ontstaat als in de woningmarkt van Nederland. Werkgevers doen er alles aan om nieuw personeel te werven of te recruiten maar het aanbod is zo beperkt dat de meeste vacatures open blijven staan.

Werkgevers zijn bovendien ook voorzichtiger geworden met het aannemen van personeel. Er is nog veel onduidelijkheid in de markt. De brexit, de economische problemen in Italië en de internationale spanningen tussen Amerika en China. Bovendien zijn er nu ook spanningen tussen Amerika en Iran. Dat alles zorgt er voor dat de prijzen van grondstoffen en de handelsrelaties onzekere factoren zijn geworden. Bedrijven weten niet hoe het de komende tijd zal gaan. Het economische vertrouwen neemt af bij bedrijven en bij consumenten. Dat heeft een effect op de economie. Er wordt minder gekocht en de inflatie blijft laag.

Bedrijven laten echter de vacatures wel open staan. Het is eenvoudigweg te onduidelijk of het de komende tijd beter of juist slechter zal gaan met de bedrijfsvoering. Omdat het ook beter kan gaan laten bedrijven de vacatures op de jobboards en vacaturebanken staan. Toch worden bedrijven wel kritischer in de aanname van personeel. Ze stellen de eisen in de vacatures naar boven toe bij en gaan voor de ideale kandidaat die ze niet willen missen.

De concurrentie om deze ideale kandidaat is groot. Daarom worden ook uitzendbureaus en headhunters ingeschakeld. Die kunnen rekenen op veel opdrachten al zorgt de beperkte beschikbaarheid van kandidaten er ook bij hen voor dat ze moeilijk uitzendkrachten kunnen plaatsen. De spanning op de arbeidsmarkt lijkt aan te houden, ook na de bouwvak.