Aantal vakbondsleden afgenomen tussen 2012 en 2017

Het aantal mensen dat aangesloten is bij de vakbonden neemt in Nederland sinds 2012 verder af. In 2012 waren er in Nederland nog ongeveer 1,9 miljoen mensen die aangesloten waren bij een vakbond. In 2017 is het aantal vakbondsleden echter gedaald naar 1,7 miljoen leden. Dit bericht maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Uit de cijfers van het CBS komt ook naar voren dat mannen vaker lid zijn van een vakbond dan vrouwen.

Leeftijd van vakbondsleden
Bovendien zijn er ook verschillen in leeftijdsgroepen. Over het algemeen zijn vooral oudere werknemers lid van een vakbond. Bij jongere werknemers is minder animo om aan te sluiten bij een vakbond. In Nederland is bijna twintig procent van de werknemers lid van een vakbond. Hoe meer uren een werknemer werkt hoe groter de kans is dat hij of zij bij een vakbond is aangesloten. Werknemers die slechts 12 uur of minder werken per week werken is slechts 6 procent vakbondslid. Van de werknemers die tussen de 12 en 35 uur per week werkt is dat 19 procent. Van de werknemers die 35 of meer uur per week werken is 22 procent lid van de vakbond.

Vakbondsleden en provincies
Er is ook een verschil in regio’s. in de noordelijke provincies zijn de vakbonden nog redelijk populair onder werknemers. Zo was in de provincies Drenthe en Friesland ongeveer 27 procent van de werknemers lid van een vakbond. In Groningen was dat 25 procent. Verder blijkt ook Zeeland een goede voedingsbodem voor de vakbonden. In deze provincie is ongeveer een kwart van de werknemers lid van de vakbond. De provincie Noord-Brabant heeft echter de minste werknemers die aangesloten zijn bij de vakbeweging. In die provincies slechts 15 procent lid van een vakbond.