Uitstoot broeikasgassen omhoog door koud eerste kwartaal van 2021

Door het koude eerste kwartaal van dit jaar hebben huishoudens in Nederland meer gas verstookt in hun centrale verwarmingsinstallaties. Veel woningen in Nederland zijn nog voorzien van aardgasgestookte verwarmingsinstallaties. Dat betekend dat er aardgas wordt verbrand om water voor cv-leidingen te verwarmen. Bij de verbranding van aardgas komt CO2 vrij en dat is weer een schadelijk broeikasgas. Wanneer het kouder wordt zal er dus meer CO2 in de atmosfeer terecht komen. In de eerste drie maanden van 2021 is de missie van broeikasgassen 1,4 procent hoger uitgevallen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dit bericht werd gemeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op woensdag 16 juni 2021. De emissie van broeikasgassen door de zogenoemde gebouwde omgeving lag in de eerste drie maanden van 2020 in totaal bijna 14 procent hoger. De gebouwde omgeving omvat alle woningen, kantoren en utiliteit in Nederland. Hoewel er minder CO2 werd uitgestoten door de industrie en mobiliteit kon de verhoogde CO2 emissie van de gebouwde omgeving niet worden gecompenseerd. In het eerste kwartaal ging namelijk ook de elektriciteitsproductie om hoog met 6 procent. Dat zorgde er voor dat de uitstoot van CO2 nog hoger uitviel.