CO2-uitstoot 2,5 procent gestegen in het eerste kwartaal van 2018

De CO2-uitstoot in Nederland daalt nog niet. Is in het eerste kwartaal van dit jaar is de CO2 emissie zelfs toegenomen. De toename kwam uit op 2,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017. Dit bericht werd maandag 14 mei 2018 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. De hogere CO2 uitstoot is volgens het CBS te wijten aan het koude weer. Daardoor is het gasverbruik van huishoudens en de dienstverlening omhoog gegaan. In het eerste kwartaal van dit jaar was het veel kouder dan vorig jaar. Met name de maanden februari en maart waren erg koud ten opzichte van dezelfde maanden in 2017. Gecorrigeerd voor deze uitschieter steeg de CO2-uitstoot met ongeveer 1,1 procent.

CO2 emissie huishoudens en dienstverlening
In totaal nam de CO2-uitstoot van huishoudens met vijf procent toe in het eerste kwartaal. Veel woningen hebben een gasaansluiting en een gasgestookte cv-ketel. Wanneer het koud wordt verstookt deze cv-installatie meer aardgas waardoor de CO2 emissie toeneemt. Nederlandse huishoudens hebben een aandeel van 22 procent in de totale CO2-uitstoot. De dienstverlening heeft een aandeel van 12 procent in de totale CO2 emissie. In dit segment werd 6 procent meer CO2 uitgestoten.

Elektriciteitsbedrijven
Nutsbedrijven hebben in de eerste drie maanden van 2018 minder CO2 uitgestoten volgens het CBS. Er zou sprake zijn geweest van een daling van vier procent in de CO2 uitstoot van nutsbedrijven. Deze daling heeft te maken met het feit dat elektriciteitsbedrijven minder steenkool hebben verstookt. In plaats daarvan hebben ze meer aardgas verbrand. Bij de verbranding van aardgas komt minder CO2 vrij.

Alternatieven voor steenkool en aardgas
Voor het opwekken van elektriciteit en het verwarmen van woningen en utiliteit wordt steeds vaker gekeken naar duurzame alternatieven. Er is een energietransitie in beweging gezet. Toch zijn veel woningen aangesloten op aardgas en kunnen deze woningen daar ook niet zonder. Er zijn wel tussenoplossingen in de vorm van een hybride ketels en hybride warmtepompen. Uiteindelijk zal men echter moeten overschakelen op geothermie en stadsverwarming. Voor het opwekken van elektriciteit zullen windmolens in toenemende mate een belangrijke rol spelen.

Dit maakt de energievoorziening echter wel weersafhankelijk. Dat zorgt voor een kwetsbaarheid die opgelost kan worden door technologische oplossingen in energieopslag. Verschillende startups en innovatieve bedrijven proberen een structurele oplossing te bedenken voor de energieopslag. Dit heeft vooralsnog alleen maar gezorgd voor de ontwikkeling van enorme batterijen.