CO2 uitstoot gedaald in tweede kwartaal 2018 door hoge temperaturen

De CO2-uitstoot is in Nederland gedaald in het tweede kwartaal van 2018. De daling kwam uit op 3,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De daling in de CO2 emissie heeft voornamelijk te maken met de buitentemperatuur die verhoudingsgewijs hoog lag de afgelopen periode. Daardoor werd er minder aardgas verbrand in de gasgestookte cv installaties van woningen en utiliteit. Dat werd bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek op dinsdag 14 augustus 2018.

Minder gasproductie en elektriciteitsproductie
Het CBS heeft berekend dat het bruto binnenlands product (bbp) in diezelfde periode groeide met 2,9 procent. In het tweede kwartaal van 2018 lag de uitstoot van huishoudens 6 procent lager dan een jaar eerder. Huishoudens zijn goed voor 15 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Naast de verlaagde gasproductie was er ook sprake van minder elektriciteitsproductie door elektriciteitscentrales in Nederland. Verder nam ook de opbrengst van zonnepanelen toe in 2018 omdat er veel zonne-uren werden gemaakt. De toename aan zonne-energie zorgde er voor dat er minder elektrische energie nodig was vanuit energiecentrales.

CO2 emissie
Er werd meer elektrische energie ingekocht. De inkoop van elektriciteit ging omhoog omdat een kolencentrale in Nederland tijdelijk werd gesloten. Deze sluiting vond plaats vanwege onderhoud. De sluiting zorgde er voor dat de CO2 uitstoot in Nederland omlaag ging maar in het buitenland kan de CO2 uitstoot juist hoger zijn komen te liggen omdat daar meer elektriciteit van werd afgenomen. In het tweede kwartaal van 2018 was het weer aanzienlijk warmer dan dezelfde periode in 2017. De maanden april en mei vielen vooral op als warme maanden. Als het CBS het effect van het weer weglaat uit de berekening is de CO2-uitstoot slechts 0,8 procent lager uitgevallen in het tweede kwartaal ten opzichte van 2017.

Bouw en industrie
In sommige sectoren nam de uitstoot van CO2 en andere broeikassen juist toe. Hierbij kun je denken aan de landbouwsector, de bouw en de industrie. Deze sectoren zorgden gezamenlijk voor stijging in de CO2 uitstoot van twee procent ten opzichte van 2017. Gezamenlijk zijn deze sectoren verantwoordelijk voor ongeveer vijfentwintig procent van de totale emissie van CO2.
Ook de transportsector blijkt nog steeds sterk vervuilend te zijn. Dat is niet verwonderlijk want de meeste transportmiddelen worden in beweging gebracht door het verbranden van diesel, benzine en aardgas. Deze fossiele brandstoffen brengen een hoge CO2 emissie met zich mee. Het gaat goed met de transportsector waardoor de CO2 emissie toeneemt. Er vindt namelijk meer transport plaats over de wegen. Er werd bovendien meer gebruik gemaakt van vliegtuigen waardoor de CO2 emissie in de luchtvaart steeg met drie procent. Deze stijging heeft te maken met de toename in het aantal vluchten.