Trekt de economie in 2015 en 2016 verder aan?

Er zijn verschillende financiële instellingen zowel nationaal als internationaal die uitspraken doen over de ontwikkelingen in de economie voor de komende jaren. Ook de Rabobank spreekt regelmatig haar verwachtingen uit over de economie. Volgens deze bank zal de economie van Nederland in 2015 en 2016 gestaag verder groeien. De Rabobank benoemt dat de export weer groeit en daarnaast de consumentenbestedingen in eigen land weer toenemen na een periode van krimp.

Rabobank sectorprognose 2015
De voorspellingen van de Rabobank werden dinsdag 31 maart 2015 gepubliceerd in de sectorprognose 2015. Hierin staat ook dat het bruto binnenlands product (bbp) in 2015 en 2016 zal groeien met 1,75 procent. Dat is een behoorlijke toename ten opzichte van 2014 toen de bbp uit kwam op 0,8 procent. De voorspellingen van de sectorprognose van de Rabobank komen overeen met de voorjaarsraming van het Centraal Planbureau (CPB). In deze raming wordt door het CPB voor 2015 een groei verwacht van 1,7 procent en voor 2016 een groei van 1,8 procent.

Sectoren
De Rabobank geeft aan in haar prognose dat alle sectoren van de Nederlandse economie zullen gaan profiteren van het herstel in de economie. Over de exportbranche is de bank zeer positief deze zal sterk aantrekken met wel 5,25 procent in 2015 en 5 procent in 2016. De consumentenuitgaven zullen stijgen met 1,25 procent in 2015 en voor het jaar 2016 verwacht de bank hetzelfde groeipercentage. Hiervoor zullen sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag gaan groeien.

Consumentenbestedingen nemen toe
In de economische crisis werden veel consumenten in Nederland voorzichter met het uitgeven van geld. Dit is niet verwonderlijk want de economie en de arbeidsmarkt hebben een stevig verband met elkaar. Als het slecht gaat met de economie merkt men dat op de arbeidsmarkt. Er worden meer mensen ontslagen en het vinden van een nieuwe baan is niet eenvoudig. Veel mensen merken aan hun eigen situatie of aan de situatie van familieleden of vrienden dat het lastiger wordt om rond te komen. Daarom beperken veel consumenten hun uitgaven of kiezen ze er voor om hun lening zoal bijvoorbeeld een hypotheek af te lossen.

Nu de economie wat begint te verbeteren verwacht de Rabobank dat consumenten meer geld zullen uitgeven. De prijsdalingen de afgelopen tijd in veel producten zorgt er voor dat het voor veel consumenten aantrekkelijker wordt om tot koop over te gaan. Dit is niet alleen bij eenvoudige producten zo, ook hoge uitgaven zoals de aanschaf van een woning nemen toe. Dit merkt men in de huizenmarkt die langzamerhand gaat herstellen van de economische tegenslagen de afgelopen jaren.

De werkloosheid gaat in Nederland iets achteruit. Dit houdt in dat er minder mensen ontslagen worden en meer mensen dus inkomenszekerheid hebben. In 2015 komt de werkloosheid in Nederland uit op 6,75 procent van de totale beroepsbevolking. In 2016 verwacht men dat de werkloosheid uit zal komen op 6,5 procent. Vorig jaar was het aantal werklozen in Nederland nog 7,4 procent. Ook deze ontwikkeling is positief voor het consumentenvertrouwen in Nederland.

Reactie van Technisch Werken
De economie blijkt volgens veel berichten in het nieuws aan te trekken. Dit is natuurlijk fantastisch nieuws na een periode van economische krimp. Ondanks deze positieve berichten blijken veel bedrijven echter nog grote moeite te hebben om economisch rendabel te blijven. Tijdens de economische crisisjaren hebben veel bedrijven hun reserves moeten aanspreken om rond te kunnen komen. De reserves beginnen nu langzamerhand op te raken.

Verder kunnen met name laagopgeleiden moeilijk een baan vinden omdat er enorme concurrentie is op de arbeidsmarkt. Hoger opgeleiden verdringen lager opgeleiden op de arbeidsmarkt. Daardoor kunnen bepaalde groepen moeilijk werk vinden. Dit heeft ook gevolgen voor de bestedingsruimte van deze mensen. Veel mensen hebben dus nog niet het gevoel dat de economie echt aantrekt.