Nederlandse economie herstelt verder in 2015

Het gaat goed met de economie in Nederland. Het economische herstel gaat in 2015 door. In het eerste kwartaal is de Nederlandse economie volgens economen van de grote banken behoorlijk gegroeid. In die periode wordt de groei van de economie geraamd op 0,5 en 0,8 procent. Met name de exportsector deed het goed maar ook de consumptie liet positieve cijfers zien.

Voorspellingen van banken over de economie
De economen van de grote banken doen hun voorspellingen over de economie in afwachting van de groeicijfers van het CBS. Het CBS zal woensdag namelijk een nieuw economisch groeicijfer bekend maken. Volgens de Rabobank is de economie in Nederland ongeveer met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014. Het groeicijfer blijft dus gelijk en dat is positief. De ING en de ABN AMRO bank zijn minder positief over de verwachte groei. Deze banken gaan uit van 0,5 procent groei en 0,7 procent groei ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014.

Consumentenvertrouwen
De export is niet meer de enige sector die het goed doet. De consumptie neemt toe in Nederland. Nederlandse consumenten besteden meer waardoor de binnenlandse bestedingen omhoog gaan en bedrijven ook binnen de eigen landsgrenzen meer afzetten. De consumptiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over januari en februari bevestigen het groeiende consumentenvertrouwen in Nederland. Dit consumentenvertrouwen heeft voor een belangrijk deel te maken met een verbeterde koopkracht van Nederlandse consumenten.

Autobranche en de woningmarkt
Met de autobranche gaat het ook goed in Nederland. De autoverkoop was in het eerste kwartaal van 2015 hoger dan in dezelfde periode in 2014. Daarnaast is volgens de makelaarsorganisatie NVM het eerste kwartaal van 2015 ook gunstig geweest voor de woningmarkt. De aanschaf van auto’s en woningen zijn voor veel consumenten een behoorlijke kostenpost. Daarom wordt er over het algemeen lang nagedacht voordat men tot kopen overgaat. Een woning of een auto wordt meestal weloverwogen aangeschaft. Daarbij wordt vaak goed gekeken naar de eigen financiële middelen. Bij het afsluiten van een hypotheek kijkt de hypotheekverstrekker in ieder geval naar de inkomenszekerheid van de desbetreffende consument. Als men dan alsnog tot een koop kan overgaan geeft dat blijk van een economisch herstel in de markt.