TNO: waardedaling woningen rondom windmolens in 2030

Niet iedereen zit te wachten op windmolens in de buurt van hun woning. Dat komt omdat windmolens worden beschouwd als niet mooi. Toch neemt de vraag om groene stroom toe in Nederland. Er moeten dus wel meer windmolens worden bijgebouwd. Om die reden zullen er ook meer windmolens in het landschap verschijnen. Onderzoeksorganisatie TNO heeft daarom onderzocht wat het effect is van windmolens op de prijzen van woningen. Er is volgens de TNO wel sprake van een waardedaling van huizen in de buurt van windmolens. Deze waardedaling neemt in 2030 toe naar gemiddeld 3,8 procent. Dat is 1,2 procentpunt meer dan in 2020 werd verwacht voor 2030. De waardedaling is dus wel iets groter dan eerder werd aangenomen.

De gegevens van het onderzoek zijn verwerkt in een nieuw rapport van de onderzoeksorganisatie. Gemiddeld zou een woning 9000 euro in waarde zijn gedaald ten opzichte van de ruim 6000 euro die in 2020 werd berekend. Het is lastig om precies vast te stellen hoeveel de woningen in waarde zijn gedaald. Met name woningen die heel dicht bij windmolens in de buurt staan dalen in waarde. Dit werd in het verleden ook al geconstateerd toen een onderzoek werd gedaan in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Door het huidige rapport kan ook een redelijke inschatting worden gemaakt van de waardedaling van woningen waarbij in de toekomst windmolens worden geplaatst.