Pas na 2030 boringen in water rondom Alaska door Shell

Shell zal de komende jaren nog niet beginnen met het winnen van olie in het water rondom Alaska. Dit werd door de productietopman van Shell bekend gemaakt aan de zakenkrant Financial Times. Het zal volgens het olie- en gasconcern pas tot 20130 duren voordat er gestart zal worden met het winnen van olie in de wateren om Alaska.

Eerder nog gaf Shell aan dat ze in de zomer van 2016 al boorwerkzaamheden zou willen uitvoeren in de Chukchi Zee bij Alaska. Deze uitspraak deed Shell nadat ze een voorlopige goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten had ontvangen voor de proefboringen in het gebied. Voor de toekomst van de oliewinning bij Alaska zijn die boringen van cruciaal belang volgens Shell-bestuurder Marvin Odum. Er moet eerst een grote olievondst worden gedaan volgens Marvin Odum. Deze olievondst moet zo groot zijn dat de grote investeringen weer kunnen worden terugverdient. De Amerikaanse geologische dienst is zeer positief over de olievoorraden in het poolgebied. Volgens deze dienst zouden in het poolgebied vele miljarden vaten aan olie worden gewonnen kunnen worden.

Het boren in de wateren rondom Alaska is niet eenvoudig. In 2012 hield Shell ook al een boorcampagne in deze regio. Dit ging gepaard met grote problemen. Door deze problemen kan ook het milieu in gevaar komen volgens milieugroeperingen. Daarom willen deze groeperingen waaronder Greenpeace dat er zo weinig mogelijk wordt geboord naar olie. Het liefst zien deze organisaties dat Shell helemaal gaat stoppen met het ontwikkelen van plannen voor boringen.

Reactie Technisch Werken
Wereldwijd staat het boren naar olie en gas ter discussie. Dat is niet alleen in de omgeving van Alaska het geval. Ook in Nederland in de buurt van Terschelling en in Groningen staat het boren en delven van fossiele brandstoffen ter discussie. Meestal heeft men milieuomstandigheden en de risico’s op een milieuramp als grootste bezwaar voor het boren naar olie en aardgas. Als men de boorwerkzaamheden op land uitvoert heeft men ook nog te maken met het zakken van de bodem waardoor aardschokken kunnen ontstaan. In Groningen zorgt dat voor grote problemen voor de bewoners. Het wordt toch tijd dat men actief bezig gaat met het zoeken en implementeren van vervangers voor fossiele brandstoffen.