Hoge energieprijzen zorgen voor daling in koopkracht in 2022

Gemiddeld zal de koopkracht van Nederlanders in 2022 dalen met 2,7 procent. Dit bericht heeft het Centraal Planbureau (CPB) woensdag 9 maart 2022 bekend gemaakt. Volgens het CPB is de koopkrachtdaling van dit jaar de grootste daling op dit gebied van de afgelopen veertig jaar tijd. Volgens het CPB is deze daling grotendeels toe te schrijven aan de hogere kosten van energie en voeding. Dit zijn producten die consumenten wel moeten afnemen voor hun levensonderhoud. Dat maakt het daarom ook lastig om veel te bezuinigen op voeding en energie. Er is weinig invloed uit te oefenen op deze ontwikkeling.

De energiekosten schieten omhoog door de spanningen tussen Rusland en het Westen. Hoewel er sprake is van grote onrust is de verwachting dat de economie in 2022 zal gaan groeien met 3,6 procent. De economie groeit dus harder dan de koopkracht van de Nederlanders. Feitelijk gaan inwoners van Nederland er dus op achteruit. Dat is echter geen verassing. De inflatie neemt bovendien toe. Die zal volgens het CPB uitkomen op 5,2 procent. Ook een aanzienlijk percentage ten opzichte van de afgelopen periode. De inkomens van huishoudens nemen toe alleen niet met een dergelijk groot percentage als de toename in de inflatie. Uiteraard zijn de percentages over 2022 een inschatting. De percentages kunnen wijzigen op basis van de politieke en economische ontwikkelingen in Nederland en daar buiten.