Tekort aan intern personeel bij uitzendbureaus en wervingsbureaus in 2021

Er is een groot tekort aan personeel in Nederland. In verschillende sectoren is er al geruime tijd sprake van tekorten aan personeel. Het zoeken en vinden van geschikte personeelsleden is echter ook een vak. Op uitzendbureaus, detacheringsorganisaties, headhunters en andere organisaties is ook sprake van tekorten aan personeel dat gespecialiseerd is in werving van nieuwe kandidaten voor vacatures.

Door het gebrek aan wervingskracht maar ook het gebrek aan geschikte kandidaten komt de arbeidsmarkt steeds meer op slot te zitten. Steeds meer bedrijven zijn bereid om werving en selectiebureaus in te schakelen en uitzendbureaus in hun zoektocht naar geschikte kandidaten. Daarvoor moeten deze bedrijven uiteraard een bedrag betalen maar dat hebben ze er graag voor over.

Uitzendbureaus hebben in toenemende mate vacatures ontvangen van hun opdrachtgevers. Er komen ook steeds meer klanten bij uitzendbureaus. Normaal hadden grote bedrijven behoefte aan ondersteuning van uitzendbureaus en konden de kleinere bedrijven vaak vanuit hun persoonlijke netwerken voldoende personeel werven. Inmiddels is duidelijk geworden dat ook kleinere bedrijven in hun netwerk onvoldoende geschikte kandidaten vinden.

Omdat uitzendbureaus ook intern tekort hebben aan personeel kunnen ze steeds minder goed hun klanten ondersteunen bij het invullen van vacatures. De uitdagingen op de arbeidsmarkt lijken steeds groter te worden. Voor personeel wordt de werkdruk groter maar zijn de kansen om promotie te maken wel een stuk groter. Ook is de kans groter op een beter salaris.