Deeltijd werk oplossing voor tekort aan personeel in 2021

Er is een groot tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. Dat zorgt er voor dat werkgevers creatiever met vacatures maar ook met dienstverbanden om moeten gaan. Veel functies die open staan voor deeltijd medewerkers worden opnieuw bekeken. Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om deeltijd werknemers meer uren te laten draaien. Door deeltijdwerknemers meer uren te laten draaien kunnen ze meer arbeid verrichten. Daarnaast wordt er ook gekeken naar werkzoekenden die nog geen baan hebben. Ook voor deze groep moeten meer mogelijkheden worden geboden om werk te vinden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Dit bericht heeft werkgeversverenging AWVN donderdag 30 september 2021 in de media bekend gemaakt.

Het aantal sectoren met een tekort aan personeel blijft toenemen. Zo hebben bedrijven in de IT bijvoorbeeld te maken met een tekort aan personeel maar ook bouwbedrijven, elektrotechnische bedrijven, installateurs en metaalbedrijven hebben een tekort aan personeel. Hierbij kun je denken aan een tekort aan elektromonteurs, installatiemonteurs en machinebouwers. Ook aan bouwvakkers ie een tekort. De kinderopvang heeft ook te maken met grote tekorten aan personeel. De tekorten aan personeel blijken onder andere uit de grote hoeveelheid vacatures in Nederland. In de maand juli kwam het aantal vacatures op het hoogste niveau ooit.

AWVN beschouwd de krapte aan personeel op de arbeidsmarkt zelfs als een bedreiging voor de welvaart van Nederland. De werkgeversorganisatie geeft aan dat het arbeidsmarktbeleid vooral gericht moet zijn om het totaal aan werkuren in Nederland te vergroten. Voorman Raymond Puts van de organisatie is van mening dat werknemers meer mogelijkheden moeten krijgen om hun aantal werkuren te vergroten.