Personeelstekorten nemen toe in Nederland in december 2021

Afgelopen maanden is het personeelstekort in Nederland verder opgelopen. Het zal niet meer duren voordat in alle sectoren en beroepen personeelstekorten voordoen. Werkgeversorganisatie AWVN is voorstander van een nationaal actieplan voor de arbeidsmarkt. Er moet gezamenlijk gewerkt worden aan oplossingen om het personeelstekort op te lossen. Aan deze samenwerking moeten werkgevers, overheid en vakbonden een bijdrage leveren.

Het probleem is niet alleen de grote hoeveelheid vacatures die open staan maar ook de toename in de werkdruk die veel personeelsleden op de werkvloer ervaren. In de techniek is bijvoorbeeld de werkdruk enorm hoog. Werknemers kunnen door de grote hoeveelheid aan opdrachten het werk niet meer aan. Dat heeft tot gevolg dat bedrijven in bijvoorbeeld de installatietechniek en elektrotechniek opdrachten gaan afzeggen. Het afzeggen van opdrachten zorgt er vervolgens weer voor dat klanten en opdrachtgevers hun projecten niet kunnen afronden of te maken krijgen met vertragingen. Dat alles heeft grote gevolgen voor de economie.

AWVN heeft aangegeven dat er sprake is van vergrijzing en ontgroening. Er verlaten steeds meer ervaren krachten de arbeidsmarkt daarnaast komen er vanuit scholen ook steeds minder nieuwe arbeidskrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar. De gaten die hierdoor ontstaan in de personeelsbezetting van bedrijven kunnen niet gemakkelijk worden ingevuld. Er is eenvoudigweg te weinig personeel beschikbaar in Nederland. Een gedeelte zou kunnen worden opgevangen met mensen die moeten re-integreren. Ook mensen die parttime werken zouden meer uren kunnen maken maar ook dat is een oplossing die het totale probleem niet kan overwinnen. Er moeten meer oplossingen worden bedacht. Ervaren personeel uit het buitenland zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor de openstaande vacatures.