Bouwbedrijven krijgen problemen door personeelstekorten in 2019

De vraag naar nieuwbouwwoningen neemt toe ten opzichte van de vraag naar bestaande woningen. Veel woningzoekers worden aangetrokken tot nieuwe energiezuinige woningen die klimaatneutraal of bijna klimaatneutraal zijn. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat de bouwsector in Nederland het erg druk heeft gekregen in 2019. De drukte in de bouw is zelfs zo groot dat veel bouwondernemingen de vraag niet meer aan kunnen.

Het grote probleem is het tekort aan geschikt ervaren personeel. Er is te weinig gekwalificeerd bouwpersoneel beschikbaar om alle projecten in de bouw snel en succesvol af te ronden. De woningbouw neemt in Nederland toe maar er worden nog te weinig woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen. Om die reden wordt gekeken naar mogelijkheden om de bouwsector in Nederland te ondersteunen. Technische uitzendbureaus die VCU gecertificeerd zijn proberen de bouwsector in Nederland te voorzien van geschikt tijdelijk personeel.

Uitzendbureaus bieden opleidingen aan werklozen zodat deze geschikt worden voor de bouwsector. Ook bouwbedrijven zelf ontwikkelen aankomende vakkrachten en bieden BBL opleidingen aan. Op die manier wordt een gedeelte van de vacatures in de bouw ingevuld. Er blijven desondanks nog veel vacatures open staan in de bouw.