Kwart bedrijven heeft problemen door te weinig werknemers in 2019

De krapte op de arbeidsmarkt is een bekend probleem in 2019. Deze krapte merken verschillende bedrijven en organisaties. In de zakelijke dienstverlening maar ook in de bouw en techniek is het tekort aan geschikt personeel een groot probleem. In totaal zou een kwart van de bedrijven problemen ervaren vanwege het tekort aan geschikt personeel. Dat komt naar voren uit de Conjunctuurenquête Nederland. Deze is opgesteld door verschillende organisaties. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW hebben aan de Conjunctuurenquête Nederland een bijdrage geleverd.

Uit het rapport komt naar voren dat met name ondernemers in de zakelijke dienstverlening aan het begin van het derde kwartaal last hebben van het tekort aan geschikt personeel. In deze sector heeft 35 procent van de bedrijven een tekort aan capabele krachten. In de sector vervoer en opslag is eveneens een groot tekort aan personeel. Hier is het tekort aan vakkrachten 32 procent. Andere sectoren kampen ook met problemen op dit gebied. Hierbij kun je denken aan bedrijven die actief zijn in de informatie en communicatie en horeca. De bouwnijverheid heeft ook last van te weinig ervaren krachten. Doormiddel van BBL opleidingen, inwerktrajecten en omscholingstrajecten worden werklozen met een afstand tot de arbeidsmarkt alsnog geschikt gemaakt om een deel van de vacatures op de arbeidsmarkt op te vullen. Daar wordt de krapte op de arbeidsmarkt in 2019 slechts ten dele mee opgelost.