Technischwerken.nl wenst iedereen een gezond en gelukkig 2021

De medewerkers van Technischwerken.nl wensen iedereen een gelukkig en gezond 2021 toe. Het afgelopen jaar is voor sommige mensen niet het beste jaar geweest maar er zijn gelukkig ook veel mensen die door de negatieve berichten tekenen van hoop en geluk hebben meegemaakt. Mensen hebben geleerd om elkaar te ondersteunen in moeilijke tijden en hebben gezien dat er meer is dan alleen economie en winstgevendheid. De onderlinge band tussen mensen en het gezond zijn en gezond blijven heeft meer aandacht gekregen.

Veel aandacht voor coronavirus

De hele wereld heeft veel aandacht gegeven aan het coronavirus. Volgens sommige mensen heeft het coronavirus het afgelopen jaar misschien wel te veel aandacht kregen ten opzichte van andere belangrijke berichten. De brexit, de Amerikaanse verkiezingen waren ten opzichte van het coronanieuws slechts bijzaak. Ook is er vooral een negatieve tendens geweest in het nieuws. Men kan over lezen en horen hoeveel besmettingen er zijn geweest maar men leest en hoort niet hoeveel mensen hersteld zijn en alleen milde klachten hebben. Ook is het nog steeds een raadsel hoeveel mensen nu resistent zijn voor het virus.

Geen angst maar hoop

Laat het komende jaar geen jaar van angst en moedeloosheid zijn maar een jaar van hoop en geluk. We hopen en wensen dat mensen zich niet uit angst laten overhalen om akkoord te gaan men ondemocratische maatregelen van de overheid zoals verplichte vaccinatie. Een vaccinatie moet alleen plaatsvinden als mensen dat zelf willen en uit veiligheid voor de mensen en niet omdat de overheid dat heeft bepaald.

Positieve ontwikkelingen

Tot zover het beeld over corona voor de komende maanden. Natuurlijk is er meer in de wereld. De arbeidsmarkt zal aantrekken en ook de duurzame energie neemt toe. Het afgelopen jaar werd record op record gebroken als het gaat om het winnen van duurzame energie in Nederland. Het gaat dus steeds beter op dit gebied. Ook hebben veel mensen het afgelopen jaar gebruikt om extra te investeren in hun eigen woning en deze duurzamer te maken. De komende tijd zullen deze ontwikkelingen waarschijnlijk doorgaan. We zien uit naar het komende jaar.