Technischwerken.nl wenst iedereen een succesvol 2019

Technischwerken.nl wenst al haar bezoekers een goed en gezond 2019 toe. Ook dit jaar zullen wij artikelen over de techniek en arbeidsmarkt op internet plaatsen. Het komende jaar biedt veel uitdagingen voor bouwbedrijven en technische bedrijven. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat er creatieve oplossingen worden bedacht om werklozen te ontwikkelen tot technische vakkrachten.

In 2019 zullen veel vacatures in de bouw en techniek worden open gezet. Dit vacatureaanbod komt nog boven op het aanbod aan vacatures dat in 2018 al is open gezet en open is blijven staan. Het komende jaar zullen uitzendbureaus, headhunters en andere intermediairs er alles aan doen om de vacatures van hun opdrachtgevers in te vullen. Dat zorgt er voor dat er van alle kanten meer wordt geïnvesteerd in de arbeidsmarkt.

Er wordt niet meer gekeken naar wat iemand niet kan maar wat iemand wel kan. Daar worden loopbaantrajecten voor opgesteld. Door al deze investeringen is de kans groot dat aan het einde van 2019 meer mensen in de bouw en techniek werken dan aan einde van 2018. Misschien dat de artikelen op Technischwerken.nl een inspiratie kunnen vormen om een bepaalde technische richting te kiezen.