Technischwerken.nl wenst u een goede oudejaarsdag op 31 december 2018

Namens alle medewerkers van Technischwerken.nl wens ik u een goede oudejaarsdag toe. Het jaar 2018 is bijna afgelopen en is in veel opzichten een interessant jaar geweest. Als we kijken naar de onderwerpen die op deze website worden behandeld dan is 2018 een jaar geweest waarin de energietransitie meer aandacht kreeg maar nauwelijks grote sprongen vooruit maakte. Ook is 2018 een jaar geweest waarin de werkgelegenheid onder technisch personeel en bouwpersoneel is toegenomen. Een jaar waarin de prijzen van woningen stegen maar het vertrouwen in de woningmarkt uiteindelijk daalde. De bouw kreeg meer opdrachten om woningen te bouwen maar er blijkt te weinig personeel beschikbaar te zijn om de productieverhoging in deze sector aan te kunnen.

Ook andere sectoren zoals de installatietechniek, elektrotechniek, metaaltechniek en transportindustrie kregen het drukker met als gevolg een enorme toestroom aan vacatures. Deze vacatures in de techniek bleven verhoudingsgewijs lang open staan en zullen ook ik 2019 dikwijls onvervuld blijven. Dat komt door het gebrek aan beschikbaar ervaren technisch personeel op de arbeidsmarkt. Het gevolg hiervan is dat er gezocht wordt naar kandidaten die omgeschoold of bijgeschoold kunnen worden richting een technisch beroep. Daarvoor worden veel BBL trajecten gestart door reguliere technische bedrijven die erkend leerbedrijf zijn geworden maar ook door technische VCU uitzendorganisaties. Deze ontwikkelingen hebben voor een dynamisch 2018 gezorgd en zullen ook het komende jaar voor interessante ontwikkelingen zorgen. Op Technischwerken.nl zullen we onze bezoekers zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden. Tot 2019.